Illustration: Emma Hanquist

Tema: Tvångssyndrom

Tvångssyndrom kan handla om invaderande och ångestskapande tankar som att du glömde stänga av spisen och måste gå tillbaka för att kontrollera – så många gånger att det påverkar din vardag negativt. Men det kan också vara ritualer och tvångshandlingar som att undvika streck på marken eftersom det annars kommer inträffa en katastrof av det ena eller andra slaget. Andra typer av tvång är samlarsyndrom, dysmorfofobi och hudpetnings- och hårplockningssyndrom.

Foto: Emma Hanquist

Leta vidare