Parkbänk med urdruckna ölflaskor.

Tema: Alkoholberoende

Det stora flertalet alkoholberoende i Sverige har ett fungerande socialt liv med familj, bostad och arbete. Totalt rör det sig om över en miljon svenskar som har en så hög alkoholkonsumtion att den anses skadlig eller innebära en risk för beroende. Men nu börjar vården hjälpa även dessa.

Foto: Pixabay/CC0

Nyheter och fördjupning

Röster om alkoholberoende

Fler forskare inom området