Illustration of refugees and a world map.

Tema: Flykt och hälsa

Många har flytt till Sverige de senaste åren. Hur mår de nyanlända och hur påverkas de av vad de gått igenom? Vid Karolinska Institutet pågår flera forskningsprojekt som ska ta reda på mer om detta. 

Foto: Pixabay CC0

KI-podden Medicinvetarna