Tema: För tidigt födda barn

Överlevnaden hos för tidigt födda barn har ökat dramatiskt de senaste 40 åren. Forskarnas primära fokus ligger idag på att utveckla neonatalvården så att hälsoriskerna av att starta sitt liv för tidigt blir så små som möjligt.

Foto: Joshua Smith (cc-by-sa)

Nyheter från KI inom neonatologi