Reckning som illustrerar olika relationer.

Tema: Relationer, identitet och sexualitet

Familjeband, vänskapsrelationer, kärlek och sexualitet är viktiga för vår identitet och livskvalitet. Att inte känna sig accepterad som den man är eller att sakna nära relationer är riskfaktorer för ohälsa, visar forskning från Karolinska Institutet.

Foto: Congerdesign/Pixabay CCO