Illustration av åldrande och demens: en svart siluett av en gammal man med käpp på en väg, ett stort träd och en klocka i bakgrunden.

Tema: Demens och Alzheimers sjukdom

Ny kunskap har förbättrat vården av demenssjuka på senare år. Framstegen bygger på ett tvärvetenskapligt samarbete mellan olika forskningsområden och yrkesgrupper i sjukvården. Med fortfarande är demensvården extremt resurskrävande. Mer forskning behövs för att hitta bättre sätt att hjälpa patienterna och deras anhöriga.

Foto: Public Domain

Podden Medicinvetarna