Notblad med liljekonvaljer på.

Tema: Våra sinnen

Lukt, smak, syn, hörsel och känsel – våra sinnen är nyckeln till hur vi uppfattar världen runt omkring oss. Men det finns fler sinnen än de fem du lärde dig i skolan. Proprioception gör att vi vet var våra kroppsdelar är och utan balanssinnet skulle vi välta ganska snabbt. Här utforskar vi hur våra sinnen fungerar och vad som händer när de sviktar eller luras av illusioner.

Foto: Frauke Reither/Pixabay CC0