Avdelningen för biomolekylär och cellulär medicin

Verksamheten vid BCM inriktar sig på användningen av modifierade biomolekyler, celler och cellprodukter som nya terapeutiska medel samt identifiering och studier av lämpliga biomolekylära och cellulära måltavlor för terapi och diagnos.

Genrebild av ett lungmakrofag taget i ett SEM mikroskop vid EMiL corefacility , BCM.
Prov av ett lungmakrofag taget i ett SEM mikroskop vid EMiL corefacility , BCM. Foto: Laszlo Szekely och Lars Haag.

BCM består av ett antal forskningsgrupper och core faciliteter. Verksamheten är translationell och inkluderar grundläggande molekylärcellbiologiska studier, prekliniska studier av terapier och diagnostiska metoder samt relaterade aktiviteter, fenotypisk analys av celler och vävnader, certifierad produktion av cellprodukter för klinisk användning samt kliniska studier på cellterapibehandlade patienter.

Forskningstemat inkluderar utvecklingen av genterapier riktade mot t. ex. neurodegenerativa sjukdomar, användning av modifierade extracellulära vesiklar för olika biomedicinska tillämpningar, inklusive behandling och diagnos av sjukdomar, studier och förbättring av cytostatikaanvändning för att optimera behandlingseffektiviteten i relation till biverkningar, studier av cellulära mikromiljöernas roll i cancercellöverlevnad såväl som kliniska studier om användning av CAR-T-celler i cancerterapi. Core faciliteter tillhandahåller tjänster till kunder inom och utanför Karolinska Institutet. BCM bidrar till forskarutbildningen och utbildningen av ST-läkare samt till läkarutbildningen och utbildningen av biomedicinska analytiker.

I linje med sin translationella karaktär, är BCM lokaliserad till Klinisk forskningscentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, där en stor del av den kliniska forskningen på sjukhuset utförs. Kliniskt forskningscentrum har cirka 20 forskningsgrupper med totalt cirka 150 anställda. Centret tillhandahåller utmärkt och kostnadseffektiv infrastruktur för biomedicinsk och experimentell klinisk forskning.

Forskargrupper

Enheten för Experimentell cancermedicin

Enheten för klinisk omvårdnadsforskning och klinisk forskning om immunterapi och immunologi

Enheten för Molekylär cellbiologi & Genterapiforskning

Enheten för Cancer evolution

Forskargrupp - Samir EL Andaloussi (endast på engelska)

Forskargrupp - Helen Kaipe

Forskargrupp - Stephan Mielke (endast på engelska)

Forskargrupp - Joel Nordin

Forskargrupp - Caroline Palm Apergi (endast på engelska) 

Core faciliteter

Vecura (endast på engelska)

Morphological Phenotype Analysis (FENO) (endast på engelska)

Pre kliniskt Laboratorium (PKL) Portalen (endast på engelska)

Elektronmikroskopi (endast på engelska)

Avdelningschef

Profile image

Samir El Andaloussi

Avdelningschef

Avdelningssamordnare

Profile image

Theresia Aurén

Avdelningssamordnare
852487537

Hitta oss

Adress

ANA Futura/Institutionen för laboratoriemedicin
Alfred Nobels Allé 8
141 52 Huddinge

Karta

Medarbetare

AW
Innehållsgranskare:
2024-02-20