Maximilian Kordes

Maximilian Kordes

Postdoktorala Studier
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14152 Huddinge
Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 BCM Wiklander, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Postdoktorala Studier, Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2024-2027

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2022

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI