Tea Umek

Anknuten till Forskning
E-postadress: tea.umek@ki.se
Besöksadress: ,
Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 BCM Zain, 141 52 Huddinge

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI