Frågor och svar om HPV och tonsillcancer

Tina Dalianis, professor emerita i tumörvirologi vid institutionen för onkologi-patologi svarar på frågor om humant papillomvirus (HPV) och tonsillcancer.

Portrait of professor emerita Tina Dalianis.
Professor emerita Tina Dalianis. Foto: privat.

Texten publicerades första gången i juni 2013. Senaste innehållsgranskning gjorde i juni 2019. Texten något redigerad i januari 2023. 

Vad är HPV egentligen?

– HPV är en förkortning av humant papillomvirus, mänskligt vårtvirus. Alla typer av HPV ger dock inte vårtor. Det finns mer än 200 typer av HPV. De flesta infekterar huden men cirka 40 typer infekterar slemhinnan i underlivet där de kan orsaka till exempel kondylom och livmoderhalscancer. Viruset kan också infektera slemhinnan i munnen. HPV är världens vanligaste sexuellt överförda infektion.

Är HPV farligt?

– Oftast inte. De allra flesta HPV-infektioner (över 90 procent) läker ut av sig själva. Det finns dock några HPV-typer som kan orsaka cancer, till exempel livmoderhalscancer och tonsillcancer.

Hur kan man få cancer av ett virus? 

– När vissa HPV-virus kommer in i kroppens celler tappar cellerna kontrollen över hur de växer och delar sig. De börjar växa okontrollerat och bildar tumörer, det vill säga cancer. För att detta ska ske krävs troligen också andra faktorer som rökning, genetiska mutationer och/eller ett nedsatt immunförsvar.

Hur smittar HPV? 

– HPV smittar genom samlag och analsex. Troligen kan viruset även spridas via oralsex och kanske också via djupa kyssar.

Hur märker man om man har en HPV-infektion?

– De flesta som smittats av HPV märker ingenting, om de inte får vårtor. Infektionen läker oftast ut av sig själv. En gynekolog kan ta reda på om man har HPV i underlivet genom att ta ett cellprov. Det är därför viktigt för kvinnor att gå på de gynekologiska rutinkontroller som erbjuds vart tredje år. Det finns än så länge inget rutintest för att undersöka om man har HPV i munnen.

Kan man bli immun mot HPV om man har haft det en gång?

– Forskarna vet inte om man kan bli immun mot HPV efter en naturlig infektion.

Hur kan man skydda sig mot en HPV-infektion?

– HPV är världens vanligaste sexuellt överförda infektion och de allra flesta sexuellt aktiva män och kvinnor har någon gång haft en infektion med HPV. När man har samlag eller oralsex är det bästa sättet att skydda sig mot HPV att använda kondom eller slicklapp. Det finns också vaccin som skyddar mot de vanligaste HPV-typerna som orsakar sjukdomar i könsorganen.

Vem kan vaccinera sig mot HPV?

– Man ska helst vaccinera sig innan man gör sin sexuella debut eftersom vaccinet inte ger skydd om man redan har en HPV infektion. I Sverige erbjuds flickor 10-12 år HPV-vaccination genom skolvaccinationsprogrammet. Vissa landsting erbjuder också yngre kvinnor så kallad ”catch-up” vaccination.

Kan män vaccinera sig mot HPV?

– Ja. Vaccination mot HPV skyddar förutom mot livmoderhalscancer även mot kondylom och är godkänt för användning på pojkar i åldrarna 9-15 år. Man kan kontakta sitt landsting eller en privat vårdgivare och undersöka om de vaccinerar pojkar. Folkhälsomyndigheten har också rekommenderat vaccinering av pojkar genom skolvaccinationsprogrammet men det är ännu inte infört i de flesta landsting.

Varför har det blivit sådant fokus på HPV och tonsillcancer på senare år?

– Det beror på att tonsill- och tungbascancer orsakad av HPV har ökat de senaste decennierna. Dessutom har helt nyligen även antalet livmoderhalscancerfall ökat något. Forskarna har vetat i flera år att HPV, som kan orsaka cancer i livmoderhalsen, också kan finnas i munhålan och vara en bidragande orsak till cancer i tonsillerna och tungbasen.

– Eftersom det finns vaccin mot HPV som alla unga kvinnor rekommenderas att ta för att undvika livmoderhalscancer, finns de som tycker att även unga män borde vaccineras för att hindra spridningen av viruset. Den frågan har blivit ännu mer aktuell på grund av att antalet HPV-relaterade fall av tonsillcancer ökar bland både män och kvinnor. Det har också diskuterats om man kan utrota de HPV typer som orsakar mest lidande i världen genom att vaccinera både flickor och pojkar över hela världen.

Har tonsillcancer blivit vanligare på senare tid?

– Ja. Det har blivit vanligare med tonsillcancer som orsakas av HPV. Antalet tonsillcancerpatienter som har HPV i sina tumörer är idag sju gånger fler än på 1970-talet. Varför vet forskarna inte riktigt. Eftersom viruset smittar via sexuella kontakter kan en orsak vara att vi har sex med fler partners och har mer oskyddat sex idag än för 40 år sedan.

Hur vanligt är det med HPV i munnen?

– Upp till 10 procent i åldersgruppen under 35 år har någon av de HPV-typer som kan orsaka tonsillcancer. I samma åldersgrupp har ungefär 30 procent dessa HPV-virus i underlivet. Högre upp i åldrarna är det färre och färre som har viruset i underlivet. Hos de som är över 35 år är det bara ett par procent som bär på HPV i underlivet.

Hur vanligt är det med tonsillcancer?

– Det är väldigt ovanligt. Cancer i tonsillerna och tungbasen drabbar ungefär 350 svenskar varje år. Cirka 80 procent av de som drabbas är män och i Sverige beror över 70 procent av alla fall av tonsill och tungbascancer på infektion med HPV.

Hur behandlas tonsillcancer?

– Cancer i tonsiller och tungbas behandlas precis som andra cancerformer med cellgift och strålbehandling samt kirurgi vid behov.

Kan man dö av tonsillcancer?

– Ja. Precis som alla andra cancerformer kan tonsillcancer sprida sig till andra delar av kroppen vilket kan vara dödligt. Det positiva är att de som har fått cancer på grund av en HPV-infektion har mycket bättre chanser att bli helt friska efter behandlingen än de som inte har viruset. Det är viktigt att söka hjälp i tid för att få så bra och effektiv behandling som möjligt. Tonsillcancer är fortfarande ovanligt jämfört med livmoderhalscancer, därför är det också viktigt att fortsätta gå på regelbundna gynekologiska kontroller och ta cellprov vart tredje år för att förebygga livmoderhalscancer.

Får alla som smittas av HPV i munnen cancer?

– Nej. De allra flesta HPV-infektioner (över 90 procent) läker ut av sig själva. Den som har blivit smittad märker oftast ingenting. Många av dem som har tonsill och tungbascancer bär på viruset. Men för att man ska få cancer krävs antagligen fler faktorer än en virusinfektion, till exempel nedsatt immunförsvar, eller att man röker och dricker alkohol eller andra okända faktorer.

Varför får fler män än kvinnor tonsillcancer?

– Drygt två tredjedelar av de som har tonsillcancer är män och forskarna vet inte varför det är så. En del forskare tror att det har att göra med hur viruset smittar olika typer av slemhinnor och att det är lättare att bli smittad av viruset från vagina till mun än från penis till mun. Det har även diskuterats att kvinnor får ett bättre immunsvar mot HPV när de smittas genitalt jämfört med män och att detta immunsvar skyddar kvinnorna bättre mot tonsill och tungbascancer.

– En annan förklaring kan vara att rökning och alkoholkonsumtion, som tidigare var vanligare hos män, ökar risken för att HPV-infektionen inte läker ut. Det är också möjligt att män tidigare har haft fler partners än kvinnor och därmed har utsatt sig för större risk att smittas. Ytterligare en möjlighet kan vara att HIV är vanligare bland män vilket ger nedsatt immunförsvar och därmed högre risk att utveckla olika sorters cancer. HPV-infektion är också vanligare hos HIV-positiva. Det behövs dock mer forskning för att ta reda på om de här hypoteserna stämmer.

Är HPV vanligare hos personer med nedsatt immunförsvar?

– Ja. HPV är vanligare hos personer som har nedsatt immunförsvar eftersom det gör att det blir svårare att bli av med HPV-infektionen. Nedsatt immunförsvar kan till exempel vara en följd av HIV. Personer som genomgått en organtransplantation och äter mediciner för att hindra avstötning av det nya organet har också ett försvagat immunförsvar.

Är HPV vanligare hos homosexuella än hos heterosexuella?

– Det är okänt om HPV är vanligare hos homosexuella än hos heterosexuella.

Ökar risken att få tonsillcancer ju fler partners man har haft sex med?

– Ja. Studier har visat att både risken att smittas av HPV och risken att få tonsillcancer ökar ju fler partners man har.

Ska man sluta med oralsex om man är rädd att få tonsillcancer?

– Man kan inte med säkerhet säga att man bör sluta med oralsex för att undvika tonsillcancer då det inte finns säkra belägg för detta. Studier har visat att om man bara har en partner är risken att få en HPV-infektion väldigt liten. Om man byter sexpartner ofta är risken att få viruset lite högre men risken att infektionen ska leda till cancer är fortfarande liten. Kondom och slicklapp ger ett bra skydd mot HPV.

Kan HPV smitta om man delar cigarett eller lånar en tandborste av någon som har viruset?

– Det vet forskarna inte. Det finns forskare som tror att det kan smitta på detta sätt men det behövs fler studier för att ta reda på om det stämmer.

Kan det vaccin som finns mot HPV i underlivet även skydda mot HPV i munnen?

– De få studier som gjorts hittills tyder på att HPV vaccinet sannolikt skyddar mot HPV infektion i munnen.

Jag är rädd för att få tonsillcancer, ska jag vaccinera mig?

– Socialstyrelsen rekommenderar vaccination mot HPV för flickor i åldrarna 12-13 år för att förebygga livmoderhalscancer. Folkhälsomyndigheten har också föreslagit att HPV vaccination för pojkar. Har man många partners kan det möjligen vara bra att vaccinera sig även om man är äldre.  

Hur märker man om man har tonsillcancer?

– Cancer i munnen kan visa sig som en vårta eller ett sår som inte läker, knölar på tonsillerna, tungan eller på utsidan av halsen. Det kan också visa sig genom att man får halsfluss på ena sidan av halsen som inte går över trots att man tar antibiotika.

Vad ska jag göra om jag tror att jag har fått cancer i munnen?

– Om du har symptom på tonsillcancer ska du gå till en öron- näsa- och halsläkare som kan undersöka dig. Läkaren kan ta prover och analysera på labbet för att se vad knölarna eller infektionen beror på.

Vad gör forskarna för att stoppa spridningen av HPV?

– Det allra bästa är att alla unga flickor och pojkar i hela världen kan få möjligheten att vaccinera sig mot HPV.  

Nyheter om HPV och vaccin