Forskare vid MEB

Vid vår institution forskar postdocs, docenter, universitetslektorer och professorer inom ett brett spektra av områden, såsom cancerepidemiologi, psykiatrisk epidemiologi, åldrande, genetik, biostatistik och molekylär epidemiologi. För att läsa mer om dem och deras forskning följ länkarna nedan till deras personliga profilsidor.

Professorer

Catarina Almqvist Malmros

Professor/överläkare

Cynthia Bulik

Professor

Kamila Czene

Professor

Martin Eklund

Professor

Paul Dickman

Professor, viceprefekt

Henrik Grönberg

Professor/överläkare

Per Hall

Professor/överläkare

Kristina Johnell

Professor, prefekt

Mats Lambe

Professor
08-524 861 64

Paul Lichtenstein

Professor, viceprefekt, studierektor

Yudi Pawitan

Professor

Pär Sparen

Professor
08-524 861 02

Weimin Ye

Professor
08-524 861 84

Gästprofessorer

Paul Lambert

Gästprofessor

Professors emeritus/emerita

Hans-Olov Adami

Professor emeritus

Johan Giesecke

Professor emeritus

Christina Hultman

Professor emerita

Jan-Eric Litton

Professor emeritus

Olof Nyren

Professor emeritus

Juni Palmgren

Professor emerita

Marie Reilly

Professor emerita

Anknutna professorer

Brian D'Onofrio

Professor vid Indiana University Bloomington, USA

Henrik Larsson

Professor vid Örebro universitet

Unnur Valdimarsdottir

Professor vid University of Iceland

Lektorer

Rino Bellocco

Professor vid University of Milano-Bicocca, universitetslektor vid Karolinska Institutet

Riitta Möller

Lektor/överläkare

Seniora forskare

Sarah Bergen

Senior forskare

Zheng Chang

Senior forskare
08-524 824 12

Erin Gabriel

Anknuten till Forskning

Sara Hägg

Senior forskare
08-524 822 36

Juulia Jylhävä

Senior forskare

Mikael Landén

Professor vid Göteborgs Universitet, senior forskare vid Karolinska Institutet

Johan Lindberg

Senior forskare

Patrik Magnusson

Senior forskare, viceprefekt, chef för Svenska Tvillingregistret

Erik Pettersson

Senior forskare

Mark Taylor

Senior forskare
08-524 822 67

Nghia Vu

Senior forskare

Lu Yi

Senior forskare

Sara Öberg

Senior forskare
08-524 861 21

Forskare

Biträdande lektorer/forskarassistenter

Agnieszka Butwicka

Forskarassistent

Lisa Dinkler

Biträdande lektor

Ebba Du Rietz

Biträdande lektor

Anna Johansson

Biträdande lektor

Karolina Kauppi

Forskarassistent

Jiayao Lei

Biträdande lektor

Márta Radó

Biträdande lektor

Ida Karlsson

Biträdande lektor

Márta Radó

Biträdande lektor

Mina Rosenqvist

Biträdande lektor

Adjunkter

Anna Hedman

Senior forskningsspecialist
08-524 852 85

Mwenya Mubanga

Anknuten till Forskning

Senior forskningsspecialist

Alessio Crippa

Senior forskningsspecialist

Emma Frans

Senior forskningsspecialist

Marike Gabrielson

Senior forskningsspecialist

Pradeepa Pangigadde

Senior forskningsspecialist

Xia Shen

Senior forskningsspecialist
08-524 875 83

Amir Sohrabi

Senior forskningsspecialist

Jonas Wastesson

Senior forskningsspecialist

Forskningsspecialister

Afrouz Abbaspour

Forskningsspecialist

Tong Gong

Forskningsspecialist

Frida Lundberg

Forskningsspecialist

Shuyang Yao

Forskningsspecialist
08-524 824 75

Postdoktor

Kai-Yuan Cheng

Postdoktor

Bram De Laere

Postdoktor

Yanbo Feng

Postdoktor

Yume Imahori

Postdoktor

Laura Kananen

Postdoktor

Kimmo Kartasalo

Postdoktor
793563033

Lin Li

Postdoktor

Bojing Liu

Postdoktor
08-524 823 21

Carole Marxer

Anknuten till Forskning

Géric Maura

Postdoktor

Niloofar Moosavi

Anknuten till Forskning

Joëlle Pasman

Postdoktor

Chenxi Qin

Postdoktor

Qiaoli Wang

Postdoktor

Qingyang Xiao

Postdoktor

Weiyao Yin

Postdoktor
GS
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2023-08-24