Skip to main content

Forskare vid MEB

Vid vår institution forskar postdocs, docenter, universitetslektorer och professorer inom ett brett spektra av områden, såsom cancerepidemiologi, psykiatrisk epidemiologi, åldrande, genetik, biostatistik och molekylär epidemiologi. För att läsa mer om dem och deras forskning följ länkarna nedan till deras personliga profilsidor.

Professorer

Hans-Olov Adami

Professor emeritus

Catarina Almqvist Malmros

Professor, viceprefekt

Brian DOnofrio

Gästprofessor

Johan Giesecke

Professor emeritus

Paul Dickman

Professor, viceprefekt

Christina Hultman

Professor emerita

Kristina Johnell

Professor, prefekt

Henrik Larsson

Gästprofessor

Jan-Eric Litton

Professor emeritus

Olof Nyren

Professor emeritus

Juni Palmgren

Professor emerita

Nancy Pedersen

Senior professor

Unnur Valdimarsdottir

Gästprofessor

Lektorer

Rino Bellocco

Professor vid University of Milano-Bicocca, universitetslektor vid Karolinska Institutet

Forskare

Mikael Landén

Professor vid Göteborgs Universitet, forskare vid Karolinska Institutet

Patrik Magnusson

Forskare, viceprefekt, chef för Svenska Tvillingregistret

Sara Öberg

Forskare
08-524 861 21

Biträdande lektor

Zheng Chang

Forskarassistent
08-524 824 12

Bronwyn Haasdyk Brew

Forskarassistent

Juulia Jylhävä

Forskarassistent

Nghia Vu

Forskarassistent

Senior forskningsspecialist

Emma Frans

Senior forskningsspecialist

Postdoktor

Afrouz Abbaspour

Postdoktor

Alessio Crippa

Postdoktor

Bram De Laere

Postdoktor

Ebba Du Rietz

Postdoktor

Malin Ericsson

Postdoktor

Anna Johansson

Postdoktor

Anna Lantz

Postdoktor

Bojing Liu

Postdoktor
08-524 823 21

Lucas Morin

Postdoktor

Amir Sohrabi

Postdoktor

Huan Song

Postdoktor

Qiaoli Wang

Postdoktor

Alexander Viktorin

Postdoktor

Shuyang Yao

Postdoktor
08-524 824 75

Anknutna forskare

Katarina Bälter

Professor vid Mälardalen University, biträdande lektor vid Karolinska Institutet