Shuang Hao

Shuang Hao

Hälsoekonom
E-postadress: shuang.hao@ki.se
Besöksadress: ,
Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB II Clements, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som hälsoekonom på MEB i Mark Clements [1] forskargrupp och prostatacancer forskargruppen på MEB. Mina projekt fokuserar på hälsoekonomiska utvärderingar av cancer testning/screening, diagnos och behandling, särskilt för prostatacancer och bröstcancer. Jag jobbade också som konsult (20%) vid Stockholm centrum för hälsoekonomi (StoCHE [2]) på Region Stockholm. Parallellt med arbetet är jag även koordinator för arbetsgruppen Hälsoekonomi vid Svenska forskningskonsortiet för organiserad prostatacancertestning (OPT) på nationell nivå. Dessotum samabetar jag med OPT forskargruppen och Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) i Region Stockholm. Jag arbetar tillsamans med forskare vid German Cancer Research Center (DKFZ) och Zürichs universitet (UZH). Jag disputerade i december 2022 vid KI med en avhandling som handlar om Prostate cancer testing in Sweden : the interplay between cost and effectiveness [3]. Mina handledare var Mark Clements [4] (huvudhandledare), Emelie Heintz [5], Martin Eklund [6] och Ellinor Östensson [7]. Innan doktorandprogrammet arbetade jag 9 år inom konsult- och läkemedelsindustrin. PhD i Hälsoekonomi, MPH i Hälsoekonomi, MSc i Tillämpad ekonomi, Bachelor i Statistik [1] https://staff.ki.se/people/marcle [2] https://www.slso.regionstockholm.se/forskning-och-utveckling/centrum-for-halsoekonomi-informatik-och-sjukvardsforskning/ [3] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/48198 [4] https://staff.ki.se/people/marcle [5] https://medarbetare.ki.se/people/emelhe [6] https://medarbetare.ki.se/people/maeklu [7] https://staff.ki.se/people/ellham

Forskningsbeskrivning

 • Publikation Cost-effectiveness of Prostate Cancer Screening Using Magnetic Resonance Imaging or Standard Biopsy Based on the STHLM3-MRI Study [1] *Hao S*, Discacciati A, Eklund M, et al. Cost-effectiveness of Prostate Cancer Screening Using Magnetic Resonance Imaging or Standard Biopsy Based on the STHLM3-MRI Study [published online ahead of print, 2022 Nov 10]. /JAMA Oncol/. 2022
 • 9(1):88-94. doi:10.1001/jamaoncol.2022.5252 Cost-Effectiveness of the Stockholm3 Test and Magnetic Resonance Imaging in Prostate Cancer Screening: A Microsimulation Study [2] *Hao S*, Heintz E, Östensson E, et al. Cost-Effectiveness of the Stockholm3 Test and Magnetic Resonance Imaging in Prostate Cancer Screening: A Microsimulation Study [published correction appears in Eur Urol. 2022 Mar 30]. /Eur Urol/. 2022
 • 82(1):12-19. doi:10.1016/j.eururo.2021.12.021 Cost-Effectiveness of Magnetic Resonance Imaging in Prostate Cancer Screening: A Microsimulation Study [3] *Hao S*, Karlsson A, Heintz E, Elfström KM, Nordström T, Clements M. Cost-Effectiveness of Magnetic Resonance Imaging in Prostate Cancer Screening: A Microsimulation Study. /Value Health/. 2021
 • 24(12):1763-1772. doi:10.1016/j.jval.2021.06.001 The cost-effectiveness of prostate cancer screening using the Stockholm3 test [4] Karlsson AA, *Hao S*, Jauhiainen A, et al. The cost-effectiveness of prostate cancer screening using the Stockholm3 test. /PLoS One/. 2021
 • 16(2):e0246674. Published 2021 Feb 25. doi:10.1371/journal.pone.0246674 The economic burden of prostate cancer - a Swedish prevalence-based register study [5] *Hao S*, Östensson E, Eklund M, et al. The economic burden of prostate cancer - a Swedish prevalence-based register study. /BMC Health Serv Res/. 2020
 • 20(1):448. Published 2020 May 20. doi:10.1186/s12913-020-05265-8 Influence of elicitation procedure and phrasing on health state valuations in experience-based time trade-off tasks among diabetes patients in China [6] *Hao S*, Heintz E, Helgesson G, Langenskiöld S, Chen J, Burström K. Influence of elicitation procedure and phrasing on health state valuations in experience-based time trade-off tasks among diabetes patients in China. /Qual Life Res/. 2020
 • 29(1):289-301. doi:10.1007/s11136-019-02292-9 Rapport Kostnadseffektiviteten av bältrosvaccinering med Shingrix® i Region Stockholm [7] Nystrand C, *Hao S*, Heintz E, Sparring V. Kostnadseffektiviteten av bältrosvaccinering med Shingrix® i Region Stockholm. Stockholm centrum för hälsoekonomi. Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning, Region Stockholm, 2023. Rapport 2023:2 Hälsoekonomiska konsekvenser av en utvidgad egenprovtagning för klamydia och gonorré i Region Stockholm: Del 2 – analys av kostnadseffektivitet med en dynamisk epidemiologisk modell. [8] Stockholm centrum för hälsoekonomi, Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning, Region Stockholm
 • 2023. Rapport 2023:5 [1] https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2798261 [2] https://www.europeanurology.com/article/S0302-2838(21)02269-7/fulltext [3] https://www.valueinhealthjournal.com/article/S1098-3015(21)01587-4/fulltext [4] https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0246674 [5] https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05265-8 [6] https://www.google.com/search?q=10.1007%2Fs11136-019-02292-9&oq=10.1007%2Fs11136-019-02292-9&aqs=chrome..69i57j69i60l3.770j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 [7] https://www.chis.regionstockholm.se/StoCHE/rapporter/ https://www.chis.regionstockholm.se/49d8c5/globalassets/verksamheter/chis/stoche/rapport_baltrosvaccinering.pdf [8] https://www.chis.regionstockholm.se/StoCHE/rapporter/ https://www.chis.regionstockholm.se/48dbe1/globalassets/verksamheter/chis/stoche/halsoekonomiska-konsekvenser-av-en-utvidgad-egenprovtagning-for-klamydia-och-gonorre-i-region-stockholm---del-2-2.pdf

Undervisning

 • 3196 Global hälsoekonomi [1] [1] https://kiwas.ki.se/katalog/kursplan/show/4499
 • jsessionid=d9b3bca125c55b8f0c28c02ed177

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Hälsoekonom, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2023
 • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2016

Handledare

 • Enoch Chen, Extrapolating survival with applications in health technology assessment, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI