Erik Pettersson

Erik Pettersson

Senior Forskare | Docent
E-postadress: erik.pettersson@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 12A, 17165 Solna
Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB I Pettersson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • BA Psychology, Harriet L. Wilkes Honors College of Florida Atlantic
  University (2004)
  MA Psychology, College of William and Mary (2006)
  PhD Psychology, University of Virginia (2012)

Forskningsbeskrivning

 • Jag är docent i epidemiologi och undersöker varför individer som fått en psykiatrisk diagnos har högre sannolikhet att få alla andra psykiatriska diagnoser (dvs psykiatrisk samsjuklighet). En hypotes som skulle kunna förklara detta är en så kallad generell faktor av mental ohälsa, vilket skulle göra det möjligt att mäta både generell och specifik mental ohälsa. Jag undersöker även samband mellan föräldrars psykiatriska ohälsa och kliniskt relevanta utfall hos deras barn. För båda dessa forskningsspår så applicerar jag multivariata beteendegenetiska och kvasi-kausala metoder på svensk register-data samt på data från det Svenska Tvillingregistret.

  Doktorander:
  Mengping Zhou (handledare)
  Christine Takami Lageborn (bihandledare)
  Astrid Moell (bihandledare)

  Postdoc:
  Yangjun Liu

  Utvalda publikationer:
  Opportunities of measuring hierarchical models of psychopathology
  Pettersson, E
  JCPP Advances
  https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcv2.12187#:~:text=Advantages%20of%20hierarchical%20models%2C%20which, to%20discriminate%20between%20individuals%20with

  Associations Between General and Specific Psychopathology Factors and 10-Year Clinically Relevant Outcomes in Adult Swedish Twins and Siblings.
  Pettersson E, Larsson H, D'Onofrio BM, Lichtenstein P.
  JAMA Psychiatry. 2023 May 10:e231162.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37163290/

  The general factor of psychopathology: a comparison with the general factor of intelligence with respect to magnitude and predictive validity.
  Pettersson E, Larsson H, D'Onofrio BM, Bölte S, Lichtenstein P
  World Psychiatry 2020 Jun
 • 19(2):206-213
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32394574/

  Common psychiatric disorders share the same genetic origin: a multivariate sibling study of the Swedish population.
  Pettersson E, Larsson H, Lichtenstein P
  Mol Psychiatry 2016 May
 • 21(5):717-21
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26303662/

Undervisning

 • 2013-2020 Kursledare "Introduktion till Beteendegenetik" (4, 5HP) vid Karolinska Institutets psykologprgram
  2017-2020 Koordinator (motsvarande kursledare) vid Karolinska Institutet läkarprogram
  2012 Kursledare "Personality and Psychopathology" vid University of Virginia

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Senior Forskare, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Epidemiologi, Karolinska Institutet, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI