Forskning

This page in English

Sverige är ett paradis för epidemiologisk forskning på grund av personnumren och kafferasterna - det första gör den möjlig, det andra föder idéerna.

Hans-Olov Adami, grundare av MEB

Vid MEB bedrivs epidemiologisk forskning inom många områden, alltifrån traditionell till genetisk och molekylär epidemiologi såväl som statistisk metodologi och bioinformatik. Grunden för vår forskning är information insamlad via enkäter, intervjuer, journaler, olika typer av register samt biologiska prover. Studierna syftar i regel till att öka kunskapen om sjukdomars orsaker.

Kalender

Datum Event
24 maj 2019 Disputation Elisabeth Dahlqwist

Bli inspirerad av en professor: Jonas Ludvigsson

Jonas Ludvigsson, professor i klinisk epidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik: Att vara doktorand tre gånger om, och andra misslyckanden under min forskarkarriär.

Nancy Pedersen - professor i genetisk epidemiologi

Nancy Pedersen, professor i genetisk epidemiologi, berättar om sin forskning om arvets och miljöns betydelse för olika egenskaper, med ett särskilt fokus på tvillingar.

Cancerfonden intervjuar Henrik Grönberg

Henrik Grönberg, professor på Karolinska Institutet, berättar om den dagen han var riktigt nöjd med sin forskning om prostatacancer.

Bli inspirerad av en professor: Niklas Långström

Niklas Långström, professor i psykiatrisk epidemiologi med särskild inriktning mot utvecklingspsykiatri och våld vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik: "Viktig vetskap om våldets verkliga orsaker".

Professor Jonas F. Ludvigsson

Jonas Ludvigsson, utnämnd till professor i klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutet 2013, berättar om sin forskning kring barn och celiaki.

Paul Lichtenstein - BUP-kongressen Stockholm 2012

Paul Lichtenstein, Karolinska Institutet: Myter och sanningar om BUP:s patienter? Registerforskning kan ge svar!

Professor Juni Palmgren

Juni Palmgren forskar på statistiska metoder för planering och analys av biomedicinska studier, med speciell inriktning mot statistisk epidemiologi och statistisk genetik.