Forskning

Vid MEB bedrivs epidemiologisk forskning inom många områden, alltifrån traditionell till genetisk och molekylär epidemiologi såväl som statistisk metodologi och bioinformatik. Grunden för vår forskning är information insamlad via enkäter, intervjuer, journaler, olika typer av register samt biologiska prover. Studierna syftar i regel till att öka kunskapen om sjukdomars orsaker.