Sara Öberg

Sara Öberg

Senior Forskare | Docent
E-postadress: sara.oberg@ki.se
Telefon: +46852486121
Besöksadress: Nobels väg 12A, 17177 Solna
Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB I Öberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Som reproduktionsepidemiolog är jag intresserad av att förstå både
  orsaker och konsekvenser av reproduktiva utmaningar, d.v.s. allt som kan
  störa upprättande och bibehållande av en frisk graviditet. Det mesta av
  mitt arbete sker i samarbete, genom att involvera individuell expertis och
  bidra till olika forskningsgrupper samt större nätverk.
  *Läkarexamen* 2002, Karolinska Institutet
  *Masterexamen i Folkhälsa* 2009, Harvard Chan School
  *Doktorsexamen* *i Medicinsk Vetenskap* 2011, Karolinska Institutet
  *Docent* 2020, Karolinska Institutet
  *Akademiska positioner*
  *Postdoc* 2011-2016, Harvard T.H. Chan School of Public Health
  *Forskningsassistent* 2016-2020, Karolinska Institutet
  *Adjungerad assistant professor* 2016-2021, Harvard Chan School
  *Senior forskare* 2020- , Karolinska Institutet
  *Adjungerad associate professo*r 2022-2027, Harvard Chan School

Forskningsbeskrivning

 • Reproduktion är källan till vårt liv, och den tid vi spenderar i livmodern
  är otvivelaktigt dess viktigaste utvecklingsperiod. All sorts störande
  moment under denna kritiska period kan leda till skador eller brister som
  försämrar förutsättningarna för det tillblivande barnet, både på kort-
  och lång-sikt. Min forskning spänner över samtliga potentiellt känsliga
  perioder, från tiden före befruktning genom graviditet och till
  förlossning, samt gäller både mor och barns hälsa.
  *Infertilit**et och fertilitetsbehandling*
  Ofrivillig barnlöshet är ett vanligt förekommande och ökande problem i
  många länder, och i Norden är nära 5% av alla födslar ett resultat av
  assisterad befruktning. De potentiella konsekvenserna för moder och barn är
  fortfarande inte fullt kända, delvis p.g.a. begränsningar i både
  metodologi och tillgänglig information över lång sikt. Rigorös
  undersökning krävs för att förstå om eventuella negativa utfall beror
  på behandlingen i sig eller den underliggande infertiliteten och dess
  associerade riskfaktorer. Under de senaste åren har vi genomfört mer
  långsiktig uppföljning av barn som blivit till med hjälp av assisterad
  befruktning, bidragande till ett internationellt samarbete över flera
  länder (LIFT studien), och mer nyligen utvidgat undersökningen till att
  förstå behandlingens inflytande på kvinnors kardiovaskulära hälsa. Jag
  arbetar också med UppStART-studien [1] som står för "Uppsala-Stockholm
  Assisted Reproductive Techniques study".
  *Läkemedelsanvändning under graviditet*
  Studier av läkemedelssäkerhet har samma utmaning att särskilja inflytandet
  av behandlingen från det underliggande tillstånd för vilken den nyttjas
  (confounding by indication). Ett pågående samarbete att utvärdera hur barn
  påverkas av moderns användning av psykotropiska läkemedel genomgår för
  närvarande en omfattande uppgradering för att möjliggöra utvärdering av
  både säkerhet och effekt av användning av flertalet förskrivna läkemedel
  under graviditet genom en ny register-länkning och metoder för mer
  avancerad extraktion och nyttjande av informationen i registren. I detta är
  jag särskilt intresserad att utforska vilket inflytande
  läkemedelsanvändning har på förmågan att uppnå och bibehålla
  graviditet bland kvinnor som genomgår assisterad befruktning.
  *Famil**je**design *
  För att dra kausala slutsatser från observationsdata, och möjliggöra
  identifiering av modifierbara riskfaktorer, är det kritiskt att förstå och
  hantera bias, allra särskilt inflytandet av confounding. I mitt
  avhandlingsarbete nyttjade jag tvillingar till att begränsa inflytandet av
  confounding från delat arv och miljö i undersökningen av väletablerade
  associationer mellan födelsevikt och hälsa i vuxenlivet. Sedan dess har jag
  snarast använt syskon och andra familje-relationer för att förstå
  inflytandet av faktorer som delas i familjer. Förmågan att blockera
  inflytandet av annars omätbara faktorer är en attraktiv kvalitet som dock
  måste balanseras mot specifika antaganden och begränsningar, och jag är
  därför stolt att bidra till en ambition att identifiera, formalisera och
  kontextualisera detta i en serie av metodologiska arbeten om
  syskon-jämförelser.
  *Aktuella medarbetare och studenter*
  Mina Rosenqvist, biträdande lektor MEB, KI 2020 -
  Shihua Sun, postdoc MEB, KI 2020-2022
  Chen Wang, doktorand MEB, KI 2017 -
  Cina Nyberg, doktorand Kliniska Vetenskaper DS, KI 2020 -
  Daniel Rolnik, masterstudent, Harvard Chan 2020 -
  Anne Brynolf, doktorand KEP, KI 2019 - (bihandledare)
  Pauline De Corte, doktorand Charité Universitätsmedizin Berlin 2021 -
  (bihandledare)
  *Tidigare studenter*
  Ayesha Sujan, doktorand, Indiana University 20’ (bihandledare)
  Kelsey Wiggs, doktorand, Indiana University 21’ (bihandledare)
  Examensarbete läkarprogrammet Karolinska Institutet: Davide
  Attebrant-Sbrzesny (17’), Eva Skärby (18’), Linnea Lin(19’), Theo
  Ekholm, Julius Martin och Edwin Råsberg (20’)
  Examensarbete masterprogrammet i folkhälsa Harvard T.H. Chan School of
  Public Health: Rossana Calderon (19’), John Lowery (19’), Mausumi Das
  (20’), Anuj Pareek (20’), Alexandra Puchwein-Schwepcke (20’), Matthew
  Carawana(21’)
  *Forskningsanslag*
  National Institutes of Health, Vetenskapsrådet, Forte, Fulbright, Karolinska
  Institutet, Lennanders stiftelse, Wallenius stiftelse, Iris.
  *Urval av publikationer*
  *Infertili**tet och fertilitetsbehandling*
  Psychiatric disorders in children and adolescents conceived by assisted
  reproductive techniques: A nationwide study with 25 years of follow-up. Wang
  C, Johansson ALV, Rodriquez-Wallberg KA, Landén M, Almqvist C,
  Hernandez-Diaz S, Oberg AS.* */JAMA Psychiatry/*/ /*/2021 Dec 15 Online
  ahead of print. PMID: 34910092/
  ART, ADHD and School Performance. Wang C, Johansson A, Rodriguez-Wallberg K,
  Almqvist C, Hernandez-Diaz S, Oberg A.S. /Pediatrics 2021
  Jul
 • 148(1):e2020033183. PMID: 34172555/
  Cohort Profile: The Uppsala-Stockholm Assisted Reproductive Techniques
  (UppStART) study. Iliadou AN, Oberg AS, Pege J, Rodriquez-Wallberg K,
  Olofsson JI, Wramsby H, /et al/. /BMJ Open 2019 Aug 28
 • 9(8):e028866. PMID:
  31467051/
  Pregnancy complications following fertility treatment-disentangling the role
  of multiple gestation. Oberg AS, VanderWeele TJ, Almqvist C, Hernandez-Diaz
  S. /Int J Epidemiol 2018 08
 • 47(4):1333-1342. PMID: 29939263/
  *Läkemedelsanvänding under graviditet*
  A nation-wide Swedish study of opioid analgesic prescribing patterns during
  pregnancy and associated pre-existing mental health conditions. Sujan A.C,
  Quinn P.D, Rickert M.E, Wiggs K.K, ..., Oberg A.S., D’Onofrio B.M. /The
  Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2021 Jan 13
 • 1-7. PMID:
  33350491/
  Anti-seizure Medication Use During Pregnancy and Risk of ASD and ADHD in
  Children./ /Wiggs K.K, Sujan A.C, Rickert M.E, Quinn P.D, ..., Oberg
  A.S, D’Onofrio B.M. /Neurology/ /2020 Dec 15
 • 95(24):e3232-e3240. PMID:
  33115775/
  A Population-based study of concurrent prescriptions of opioid analgesic
  and selective-serotonin reuptake inhibitor medications during pregnancy and
  risk for adverse birth outcomes. Sujan A.C, Rickert M.E, Quinn P.D, Ludema
  C, ..., Oberg A.S, D’Onofrio B.M. /Paediatric and Perinatal
  Epidemiology 2020 Mar
 • 35(2):184-193. PMID: 33441038/
  Maternal prescribed opioid analgesic use during pregnancy and associations
  with adverse birth outcomes: A population-based study. Sujan AS, Quinn PD,
  Rickert ME, Wiggs KK, ..., * *Oberg AS, D’Onofrio BM. /PLoS Med. 2019 Dec
  2
 • 16(12):e1002980. PMID: 31790390/
  Relation of in-utero exposure to antiepileptic drugs to pregnancy duration
  and size at birth. Margulis A, Hernandez-Diaz S, McElrath T, Rothman KJ,
  Plana E, ..., Oberg AS. /PLoS One/ /2019 Aug 5
 • 14(8):e0214180. PMID:
  31381574/
  Associations of Maternal Antidepressant Use During the First Trimester of
  Pregnancy With Preterm Birth, Small for Gestational Age, Autism Spectrum
  Disorder, and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Offspring. Sujan
  AC, Rickert ME, Oberg AS, Quinn PD, Hernández-Díaz S, Almqvist C, /et
  al./ /JAMA 2017 04
 • 317(15):1553-1562/
  *Famil**je**design *
  Sibling comparison studies. Sjolander A, Frisell T, Oberg AS. /Annual Review
  of Statistics and Its Application 2021 Oct 21 Online review in advance of Vol
  9 publication in March 2022./
  Accounting for confounding in observational studies. D’Onofrio BM,
  Sjolander A, Lichtenstein P, Lahey B, Oberg AS. /Annual Review of Clinical
  Psychology 2020 May 16(1):25-48. PMID: 32384000/
  Translational Epidemiologic Approaches to Understanding the Consequences of
  Early-Life Exposures. D'Onofrio BM, Class QA, Rickert ME, Sujan AC, Larsson
  H, Kuja-Halkola R, Oberg AS. /Behavior Genetics 2016 05
 • 46(3):315-28//.
  //PMID: 26590988/
  Carryover Effects in Sibling Comparison Designs. Sjölander A, Frisell T,
  Kuja-Halkola R, Oberg S, Zetterqvist J./Epidemiology 2016 11
 • 27(6):852-8//.
  //PMID: 27488059/
  Sibling comparison designs: bias from non-shared confounders and measurement
  error. Frisell T, Öberg S, Kuja-Halkola R, Sjölander A. /Epidemiology
  2012 Sep
 • 23(5):713-20. //PMID:22781362/
  Causal interpretation of between-within models for twin studies. Sjölander
  A, Frisell T, Oberg S. /Epidemiologic Methods2012 Aug
 • 1(1): 217–237./
  Outcome-dependent associations between short interpregnancy interval and
  offspring psychological and educational problems: a population-based
  quasi-experimental study. Class QA, Rickert ME, Larsson H, Oberg AS, Sujan
  AC, Almqvist C /et al/. /Int J Epidemiol 2018 08
 • 47(4):1159-1168//. //PMID:
  29566153/
  Association of Labor Induction With Offspring Risk of Autism Spectrum
  Disorders. Oberg AS, D'Onofrio BM, Rickert ME, Hernandez-Diaz S, Ecker JL,
  Almqvist C, /et al./ /JAMA Pediatrics 2016 09
 • 170(9):e160965//. //PMID:
  27454803/
  Cancer risks in twins and singletons from twin and non-twin families. Chen
  L, Cnattingius S, Nyman Iliadou A, Oberg AS. /Int. J. Cancer 2016
  Mar
 • 138(5):1102-10//. //PMID: 26414953/
  Genetic contribution to postpartum haemorrhage in Swedish population: cohort
  study of 466, 686 births. Oberg AS, Hernandéz-Diaź S, Frisell T, Greene MF,
  Almqvist C, Bateman BT. /BMJ 2014 Aug
 • 349():g4984//. //PMID: 25121825/
  Maternal and fetal genetic contributions to postterm birth: familial
  clustering in a population-based sample of 475, 429 Swedish births. Oberg AS,
  Frisell T, Svensson AC, Iliadou AN. /Am. J. Epidemiol. 2013
  Mar
 • 177(6):531-7//. //PMID: 23425630/
  Birth weight predicts risk of cardiovascular disease within dizygotic but not
  monozygotic twin pairs: a large population-based co-twin-control
  study. Oberg S, Cnattingius S, Sandin S, Lichtenstein P, Iliadou
  AN. /Circulation 2011 Jun
 • 123(24):2792-8//. //PMID: 21632494/
  *Doktorsavhandling*
  Oberg AS. Health Consequences of Adverse Fetal Growth – Studies in Twins.
  Doctoral Thesis Karolinska Institutet, 2011. IBAN: 978-91-7457-371-8.
  [1] https://ki.se/meb/uppstart

Undervisning

 • *Lärare* i Analytic Methods for Epidemiologists, Harvard Chan School 2016-
  *Delat kursansvar* Epidemiologi I, Karolinska Institutet 2020-
  *Lärare* [Medieringsanalys] i Epidemiologi III, Karolinska Institutet 2018-
  *Kursansvarig* Systematic Reviews and Meta-analysis, Harvard Chan School 2016
  *Lärare* [Research synthesis] i Clinical Data Science, Harvard Medical
  School 2016

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Senior Forskare, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Epidemiologi, Karolinska Institutet, 2020
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2011
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI