Sara Öberg

Sara Öberg

Senior Forskare | Docent
E-postadress: sara.oberg@ki.se
Telefon: +46852486121
Besöksadress: Nobels väg 12A, 17177 Solna
Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB I Öberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Som reproduktionsepidemiolog är jag intresserad av att förstå både 

 • orsaker och konsekvenser av reproduktiva utmaningar, d.v.s. allt som kan
  störa upprättande och bibehållande av en frisk graviditet. Det mesta av 
 • mitt arbete sker i samarbete, genom att involvera individuell expertis och
  bidra till olika forskningsgrupper samt större nätverk.


  Läkarexamen 2002, Karolinska Institutet
  Masterexamen i Folkhälsa 2009, Harvard Chan School 


 • Doktorsexamen i Medicinsk Vetenskap 2011, Karolinska Institutet
  Docent 2020, Karolinska Institutet

   

 • Akademiska positioner
  Postdoc 2011-2016, Harvard T.H. Chan School of Public Health 


 • Forskningsassistent 2016-2020, Karolinska Institutet
  Adjungerad assistant professor 2016-2021, Harvard Chan School 

 • Senior forskare 2020- , Karolinska Institutet
  Adjungerad associate professor 2022-2027, Harvard Chan School

Forskningsbeskrivning

 • Reproduktion är källan till vårt liv, och den tid vi spenderar i livmodern 

 • är otvivelaktigt dess viktigaste utvecklingsperiod. All sorts störande 
 • moment under denna kritiska period kan leda till skador eller brister som 
 • försämrar förutsättningarna för det tillblivande barnet, både på kort- 
 • och lång-sikt. Min forskning spänner över samtliga potentiellt känsliga perioder, från tiden före befruktning genom graviditet och till förlossning, samt gäller både mor och barns hälsa.


  Infertilitet och fertilitetsbehandling
  Ofrivillig barnlöshet är ett vanligt förekommande och ökande problem i 

 • många länder, och i Norden är nära 5% av alla födslar ett resultat av 
 • assisterad befruktning. De potentiella konsekvenserna för moder och barn är 
 • fortfarande inte fullt kända, delvis p.g.a. begränsningar i både metodologi och tillgänglig information över lång sikt. Rigorös 
 • undersökning krävs för att förstå om eventuella negativa utfall beror 
 • på behandlingen i sig eller den underliggande infertiliteten och dess 
 • associerade riskfaktorer. Under de senaste åren har vi genomfört mer 
 • långsiktig uppföljning av barn som blivit till med hjälp av assisterad befruktning, bidragande till ett internationellt samarbete över flera länder (LIFT studien), och mer nyligen utvidgat undersökningen till att 
 • förstå behandlingens inflytande på kvinnors kardiovaskulära hälsa. Jag 
 • arbetar också med UppStART-studien [1] som står för "Uppsala-Stockholm 
 • Assisted Reproductive Techniques study".

   


 • Läkemedelsanvändning under graviditet
  Studier av läkemedelssäkerhet har samma utmaning att särskilja inflytandet 
 • av behandlingen från det underliggande tillstånd för vilken den nyttjas 
 • (confounding by indication). Ett pågående samarbete att utvärdera hur barn 
 • påverkas av moderns användning av psykotropiska läkemedel genomgår för närvarande en omfattande uppgradering för att möjliggöra utvärdering av 
 • både säkerhet och effekt av användning av flertalet förskrivna läkemedel 
 • under graviditet genom en ny register-länkning och metoder för mer 
 • avancerad extraktion och nyttjande av informationen i registren. I detta är 
 • jag särskilt intresserad att utforska vilket inflytande 
 • läkemedelsanvändning har på förmågan att uppnå och bibehålla 
 • graviditet bland kvinnor som genomgår assisterad befruktning.


  Familjedesign
  För att dra kausala slutsatser från observationsdata, och möjliggöra 

 • identifiering av modifierbara riskfaktorer, är det kritiskt att förstå och 
 • hantera bias, allra särskilt inflytandet av confounding. I mitt 
 • avhandlingsarbete nyttjade jag tvillingar till att begränsa inflytandet av 
 • confounding från delat arv och miljö i undersökningen av väletablerade 
 • associationer mellan födelsevikt och hälsa i vuxenlivet. Sedan dess har jag 
 • snarast använt syskon och andra familje-relationer för att förstå 
 • inflytandet av faktorer som delas i familjer. Förmågan att blockera 
 • inflytandet av annars omätbara faktorer är en attraktiv kvalitet som dock 
 • måste balanseras mot specifika antaganden och begränsningar, och jag är 
 • därför stolt att bidra till en ambition att identifiera, formalisera och 
 • kontextualisera detta i en serie av metodologiska arbeten om 
 • syskon-jämförelser.


  Aktuella medarbetare och studenter

  Chen Wang, forskningsspecialist (2023-)

  Cina Nyberg, doktorand Kliniska Vetenskaper DS, KI 2020 -
  Angelo Mezzoiuso, doktorand, MEB, KI (2022-)

  Anne Brynolf, doktorand KEP, KI 2019 - (bihandledare)
  Pauline De Corte, doktorand Charité Universitätsmedizin Berlin (bihandledare 2021-)

  Mujin Ye, doktorand Onkologi-Patologi KI (biahandledare, 2022-)
  Emma Cleary, doktorand, Indiana University (bihandledare 2022-)

  Balram Rai, doktorand, MEB, KI (bihandledare, 2022-)

  Lisa Kogner, doktorand, KEP, KI (bihandledare, 2023-)

  Charlotta Riese, doktorand, Onkologi-Patologi, KI (bihandledare, 2023-)


  Tidigare medarbetare och studenter

  Franziska Fischer, forskarassistent, MEB, KI 2023

  Mina Rosenqvist, biträdande lektor MEB, KI 2020-2023
  Shihua Sun, postdoc MEB, KI 2020-2022
  Chen Wang, doktorand MEB, KI 2017 - 2022
  Ayesha Sujan, doktorand, Indiana University 20’ (bihandledare)
  Kelsey Wiggs, doktorand, Indiana University 21’ (bihandledare)


  Examensarbete läkarprogrammet Karolinska Institutet: Davide Attebrant-Sbrzesny (17’), Eva Skärby (18’), Linnea Lin(19’), Theo Ekholm, Julius Martin och Edwin Råsberg (20’), Tilda Agild and Astrid Östholm (22'), Elin Trulsson and Jenny Näsholm (23')

   

 • Examensarbete masterprogrammet i folkhälsa Harvard T.H. Chan School of Public Health: Rossana Calderon (19’), John Lowery (19’), Mausumi Das
  (20’), Anuj Pareek (20’), Alexandra Puchwein-Schwepcke (20’), Matthew Carawana and Kelly Nichols (21’),  

 • Daniel Rolnik (22'), Jennifer Yo (2023)

   

 •  

 • Finansiärer
  National Institutes of Health, Vetenskapsrådet, Forte, Fulbright, Karolinska 

 • Institutet, Lennanders stiftelse, Wallenius stiftelse, Iris.

Undervisning

 • Lärare i Analytic Methods for Epidemiologists, Harvard Chan School 2016-
  Delat kursansvar Epidemiologi I, Karolinska Institutet 2020-
  Lärare [Medieringsanalys] i Epidemiologi III, Karolinska Institutet 2018-
  Kursansvarig Systematic Reviews and Meta-analysis, Harvard Chan School 2016
  Lärare [Research synthesis] i Clinical Data Science, Harvard Medical School 2016

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Senior Forskare, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Epidemiologi, Karolinska Institutet, 2020
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2011
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI