Illustration av en person i ett fält av färger

Omtanke2020: Studie om psykisk hälsa under covid-19-pandemin

Vilka effekter har pandemin på psykisk hälsa och livskvalitet i Sverige? Vad ökar risken för försämrad hälsa och vilka långsiktiga konsekvenser kommer vi att se? För att möta behoven av hjälp på bästa sätt behövs ny kunskap. Omtanke2020 har 29.000 studiedeltagare i åldrarna 18-94 år, som deltar genom att fylla i webbenkäter om sin hälsa. Anmälan för nya deltagare är nu stängd. Stort tack till alla som deltar!

Foto: Getty Images
AK
Innehållsgranskare:
2023-11-14