Adjungerade professorer och gästprofessorer

This page in English

Lista över adjungerade professorer och gästprofessorer vid Karolinska Institutet.

En adjungerad professor vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet.

En gästprofessor vid KI ska vara anställd vid något annat universitet, svenskt eller utländskt, företag eller någon annan myndighet eller organisation. Gästprofessorn ska ha en tydlig anknytning till KI samt delta i verksamhet såsom forskning, forskarutbildning och utbildning på grundnivå.

A

Lauri Aaltonen Cancergenetik
Johanna Adami Klinisk epidemiologi
Marta Alarcón Riquelme Medicinsk inflammationsforskning med inriktning mot kroniska inflammationssjukdomars genetik 
Sven Almer Gastroenterologi och hepatologi
Tommy B. Andersson Läkemedelsmetabolism
Sven Andréasson Socialmedicin
Rimma Axelsson Nuklearmedicin

B

 
Aniko Bartfai Neuropsykologi 
Henrik Bauer Ortopedisk onkologi
Olof Beck Analytisk toxikologi och farmakologi
Tom Bellander Miljömedicinsk epidemiologi
Annika Bergquist Gastroenterologi och hepatologi
Mats Blennow Perinatal hjärnforskning
Lennart Blomqvist Diagnostisk radiologi
Jörgen Borg Rehabiliteringsmedicin
Annelie Brauner Klinisk bakteriologi

C

 
Stefano Cianfarani Barnendokrinologi
Patrick Cramer Struktur- och systembiologi

D

 
Barbro Dahlén Lungmedicin och allergologi
Ulf Diczfalusy Steroidbiokemi

E

 
Solvig Ekblad Mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning
Carl-Gustaf Elinder Njurmedicin
Lennart Emtestam Dermatologi och venereologi
Mats Eriksson Invärtesmedicin

F

 
Yigael Finkel Pediatrik
Mikael Forsman Ergonomi
Kerstin S. Fugl-Meyer Socialt arbete
Anna Färnert Infektionsmedicin 

G

 
Maria Rosaria Galanti Folkhälsoepidemiologi
Ann-Charlotte Granholm Neurovetenskap
Britt Gustafsson Pediatrik

H

 
Niklas Hammar Epidemiologi
Margareta Hammarström Obstetrik och gynekologi
Johan Hansson Onkologi
Per Hansson Klinisk smärtforskning
Gunilla Hedlin Barn- och ungdomsallergologi
Anders Helander Beroendeforskning
Tomas Hemmingsson Sociologisk alkohol- och drogforskning
Stellan Hertegård Foniatri
Lena Hjelte Pediatrik
Torbjörn Holm Kirurgi
Emily Holmes Klinisk psykologi
Mats Holmström Öron-, näs- och halssjukdomar
Malou Hultcrantz Klinisk och experimentell otokirurgi
Eva Hurt-Camejo Biokemisk kardiovaskulär forskning

I

 
Torbjörn Ivert Kirurgi

J

 
Jan Jakobsson Anestesiologi
Mats Jensen-Urstad Kardiologi

K

 
Thomas Kahan Internmedicin
Anu Kantele Infektionsmedicin, särskilt resemedicin
Ralph Knöll Genetisk kardiologi
Terumi Kohwi-Shigematsu Cancerepigenetik
Ilona Koupil Socialepidemiologi med inriktning mot barn och ungdomar
Marianne Kristiansson Rättspsykiatri
Anders Kvanta Oftalmologi

L

 
Matti Lehtinen Epidemiologi
Tie-Qiang Li Magnetkamerans fysik
Greger Lindberg Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Cecilia Linde Kardiologi
Nils Lindefors Psykiatri
Bengt Lindholm Njursjukdomar
Lars Lindqvist Infektionssjukdomar
Per Ljungman Hematologi
Hans Morten Lossius Prehospital akutsjukvård
Joachim Lundahl Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Johan Lundin Medicinsk teknologi
Robert Löfberg Medicinsk gastroenterologi
Johan Lökk Geriatrik

M

 
Cecilia Magnusson Folkhälsoepidemiologi
Karl-Johan Malmberg Cellulär immunterapi
Klas Malmberg Kardiologi
Claes-Roland Martling Anestesiologi och intensivvård med inriktning mot intensivvårdsnefrologi
Jonas Mattsson Cellterapi
Ali Mirazimi Klinisk virologi
Eva Munck-Wikland Öron-, näs- och halssjukdomar

N

 
Sten Nilsson Onkologi
Magnus Nord Experimentell lungmedicin
Ann Nordgren Klinisk genetik
Lennart Nordström Obstetrik
Claes Norring Klinisk psykologi

O

 
Anders Oldner Anestesiologi och intensivvård med inriktning mot traumatologi

P

 
Anders Persson Bild- och funktionsmedicin

R

 
Christer Rolf Idrottsmedicin
Måns Rosén Medicinsk metod-utvärdering

S

 
Thomas Sakmar Molekylärbiologi och biokemi
Kerstin Sandelin Kirurgi
Rolf Sandin Fysiologi/anestesiologi- och intensivvård
Nina Sellberg E-hälsa inom bild- och funktionsmedicin
Sven-Erik Sonesson Barnkardiologi
Timo Sorsa Parodontologi
Pär Stjärne Öron-näsa-halssjukdomar
Leif Svensson Kardiologi
Peter Svensson Klinisk oral fysiologi
Elisabeth Syk Lundberg Klinisk genetik

T

 
Anders Thorell Kirurgi

V

 
Sigurd Vitols Klinisk farmakologi

W

 
Håkan Wallén Kardiologi
Sarah Wamala Hälsopolicy och ledarskap
Suzanne Werner Idrottsmedicinsk rehabilitering
Marie Wickman Chantereau Plastikkirurgi
Anders Wimo Geriatrisk allmänmedicin
Jacek Winiarski Pediatrik
Per Wretenberg Ortopedi

Z

 
Charlotta Zetterström Oftalmologi
Professor