Adriana, 84, sitter och leker med barn. Samarbete mellan ARC och Fotoskolan STHLM.

Aging Research Center (ARC) ‒ ett forskningscentrum för äldre personers hälsa och levnadsvillkor

Ett multidisciplinärt forskningscentrum, inrättat år 2000 av Karolinska Institutet och Stockholms universitet, med uppdraget att förbättra äldre individers hälsa och välbefinnande genom att bidra till förståelsen av åldrandeprocessen ur ett biomedicinskt, psykologiskt och sociologiskt perspektiv i relation till livslånga sociala och fysiska sammanhang. ARC bedriver forskning och utbildning och sprider forskningsresultat inom och utanför forskarsamhället.

Foto: Victor Celis Schüberg

Nyheter och kommande aktiviteter

Samarbeten

För medarbetare och anknutna