Susanne Kelfve

Susanne Kelfve

Anknuten till Forskning
E-postadress: susanne.kelfve@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18 A, 17165 Solna
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 ARC Socialgerontologi Agahi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är anknuten till Karolinska Institutet via ARC (Aging Research Center),
  där jag började arbeta som forskningsassistent 2009. Jag disputerade 2015 i
  Sociologi vid Stockholms universitet. För närvarande arbetar jag som
  postdoktor vid Linköpings universitet, men är fortfarande involverad i
  forskningsprojekt vid ARC.
  • Filosofie doktor, Sociologi, Stockholms universitet.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning handlar i huvudsak om ojämlikhet under den senare delen av
  livet mellan olika grupper i samhället. Jag är intresserad av hur
  människors olika levnadsvillkor ser ut, hur dessa förändras över tid och
  vilken effekt dessa olikheter har för människors livskvalitet, hälsa och
  livslängd.
  Jag är dessutom intresserad av metodfrågor i frågeundersökningar bland
  äldre personer, det vill säga, hur vi samlar in olika typer av datamaterial
  om äldre människors levnadsförhållanden. Ur ett jämlikhetsperspektiv är
  det centralt att alla människor blir representerade i de datamaterial som
  ligger till grund för forskning och politiska beslut. Jag arbetar i huvudsak
  med stora befolkningsstudier och register där vi undersöker mönster och
  samband mellan olika faktorer.

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI