Johan Rehnberg

Johan Rehnberg

Anknuten till Forskning
E-postadress: johan.rehnberg@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18 A, 17165 Solna
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 ARC Socialgerontologi Agahi, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Johan har en PhD i folkhälsovetenskap från Stockholms Universitet. Hans forskningsintressen inkluderar bland annat trender och skillnader i hälsa och åldrande, kognitivit åldrande, mortalitet, registerdata och kohortmönster. I sin doktorsavhandling undersökte han inkomstskillnader i mortalitet bland äldre personer med svenska registerdata.
    2019 - PhD, Public Health, Stockholm University
    Doctoral Thesis: Inequalities in life and death: Income and mortality in an ageing population

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI