Walter Osika

Walter Osika

Föreståndare | Senior Forskningsspecialist | Docent
E-postadress: walter.osika@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Center for Social Sustainability, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Stress, Compassion training, Human Non-Human Relations, Psychedelics &

 • somatic health, Sustainability, Multilevel Governance Analysis.
  Jag är docent i klinisk neurovetenskap, läkare, specialist inom
  internmedicin, kardiologi och psykiatri, och forskar om tidiga riskfaktorer
  för kardiovaskulära och psykiatriska sjukdomar, mental stress och
  utmattningssyndrom.
  Andra områden i fokus är forskning om empati, compassion och hur tankar,
  känslor och beteende på både individ och gruppnivå påverkas under
  stress. Hur olika typer av "mind sets" är relaterat till hållbarhet, samt
  om dessa mind sets och i förlängningen beteenden går att påverka, är
  föremål för flera studier vi bedriver i samarbete med bland annat forskare
  vid Lunds universitet [1].
  Hur COVID-19 pandemin påverkar mental hälsa, ojämlikhet samt särskilt
  sårbara grupper, respektive hur vi kan ta fram evidensbaserade guidelines
  och förbättra multilevel governance är i fokus i det omfattande
  forskningsprojektet PERISCOPE [2], som vi deltar i tillsammans med ett
  betydande antal partners från olika delar av EU.
  Hur klassiska psykedelika påverkar risken för olika somatiska och
  psykiatriska tillstånd är föremål för flera pågående studier som görs
  i forskningssamarbeten nationellt och internationellt.
  [1] https://www.lucsus.lu.se/christine-wamsler
  [2] https://periscopeproject.eu/about-periscope

Forskningsbeskrivning

 • Stress, Compassion training, Impact of psychedelics on somatic health,
  Sustainability, Multilevel Governance Analysis, Human Non-Human Relations

Undervisning

 • Föreläser om stress och stresshantering på kurser på Karolinska
  Institutets läkarprogram, och om stress och social hållbarhet på bl.a.
  Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Handelshögskolan i Stockholm, och vid
  Lunds Universitet.
  Våren 2024 arrangerar vi åter doktorandkursen Psychedelics - past, present and
  future [1]
  En MOOC om pandemiberedskap på olika nivåer som vi utvecklat tillsamman i
  samarbete med bl.a. Federation of the European Academies of Medicine (FEAM
  [2]) ges online via COURSERA. One Health: Pandemic preparedness, prevention,
  and response. [3]
  [1] https://kiwas.ki.se/katalog/katalog/kurs/9869
 • jsessionid=f05ca67cb1f54b0d90d5f81f3974?lang=sv
  [2] https://www.feam.eu
  [3] https://www.coursera.org/learn/one-health-pandemic-preparedness-prevention-and-response

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Senior Forskningsspecialist, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023-
 • Föreståndare, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2013-

Examina och utbildning

 • Docent, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2015
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1993

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI