Stefan Fors

Stefan Fors

Forskare
E-postadress: stefan.fors@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18 A, 17165 Solna
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 ARC Socialgerontologi Agahi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag har varit anknuten till Karolinska Institutet, via Aging Research Center
  (ARC), sedan 2004. Min grundutbildning är inom Sociologi och 2010
  disputerade jag i Socialt Arbete vid Stockholms universitet. Sedan 2016 är
  jag Docent i Folkhälsovetenskap. Idag arbetar jag som Forskare vid ARC.
  * Högskoleexamen, Litteraturvetenskap, Stockholms universitet.
  * Filosofie kandidat, Sociologi, Stockholms universitet.
  * Filosofie doktor, Socialt arbete, Stockholms universitet.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning handlar i första hand om folkhälsoutvecklingen i den äldre
  befolkningen, samt om sociala skillnader i hälsa bland äldre. Idag arbetar
  jag framförallt på ett projekt som handlar om könsskillnader i hälsa
  bland äldre personer.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Forskare, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2019-
 • Forskare, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2024-2028

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI