Erika Augustsson

Erika Augustsson

Doktorand
Telefon: +46852488165
Besöksadress: Tomtebodavägen 18 A, 17165 Solna
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 ARC Socialgerontologi Agahi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är doktorand på Karolinska Institutet och del av
  den socialgerontologiska gruppen vid Aging Research Center (ARC). Jag har
  en MSc i /samhällsforskning (Social Research and Social Statistics) /från
  University of Stirling samt en MA(hons) i /sociologi med kvantitativa metoder
  /från University of Glasgow. Innan jag började doktorera arbetade jag med
  Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor - SWEOLD [1].
  Jag är ansluten till Nationella Forskarskolan om Åldrande och Hälsa -
  SWEAH [2]och en del av nätverket Social Inequalities in Aging [3].
  År 2023 fick jag äran att ta emot Iris-stipediet [4] för att delta i
  Inter-university Consortium for Political and Social Research Summer Program
  [5] in Quantitative Methods of Social Research.
  [1] https://www.sweold.se/
  [2] https://www.sweah.lu.se/startsida
  [3] https://www.sia-network.se/
  [4] https://www.irisstipendiet.se/
  [5] https://www.icpsr.umich.edu/web/pages/sumprog/

Forskningsbeskrivning

 • Det övergripande syftet med min avhandling är att undersöka olika
  dimensioner av äldres sociala samhörighet (social connectedness).
  De övergripande frågorna är: Hur har äldre vuxnas sociala relationer
  förändrats över tid? Och hur påverkas den sociala samhörigheten hos
  äldre vuxna av åldersrelaterade försämringar i hälsa?

Undervisning

 • Jag är kursassistent för kursen samhälle och hälsa på
  psykologprogrammet.

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI