Collage forskning nvs bild på labb rörelsemätare läsplatta dator

Forskning vid NVS

Forskningen vid NVS är experimentell, klinisk, epidemiologisk och vårdvetenskaplig och har ett särskilt fokus på åldrandet samt äldres hälsa, sjukdomar och vård. Vid institutionen bedrivs världsledande forskning inom demensområdet, våra medarbetare är också mycket framgångsrika inom områden så som stroke, cancer och reumatologi. Genom att forska inom våra profilområden arbetar vi för att förbättra människors hälsa.

Foto: n/a