Maria Wahlberg

Maria Wahlberg

Statistiker
E-postadress: maria.wahlberg@ki.se
Telefon: +46852485824
Besöksadress: Tomtebodavägen 18 A, 17177 Solna
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 ARC Medicin Rizzuto, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Maria jobbar som databassamordnare inom Nationell E-Infrastruktur för
  Åldrande Forskning (NEAR). NEAR koordinerar de största populationsbaserade
  longitudinella studierna om åldrande och hälsa i Sverige. Syftet med NEAR
  är att 1) underlätta och främja åldrande forskning i Sverige, 2) öka
  internationellt samarbete och utbyte samt att 3) förbättra forsknings
  kvaliteten och generaliserbarheten av forsknings resultat. Det slutgiltiga
  målet är att identifiera effektiva och genomförbara interventioner för
  att förbättra hälsan och vården för äldre personer. För mer
  information besök http://near-aging.se [1]
  Maria är även databasansvarig för Kungsholmsprojektet och SNAC-K projektet
  sedan 1997 respektive 2001.
  Maria är skyddsombud för ARC och medlem i Arbetsmiljögruppen vid
  Institutionen NVS.
  Maria har en magisterexamen i statistik vid Linköpings Universitet.
  [1] http://near-aging.se

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI