IT-avdelningen

IT-avdelningens uppdrag är att lägga grunden för säker, tillgänglig och kostnadseffektiv informationsförsörjning för KI:s verksamheter.

Uppdrag och ansvar

IT-avdelningens uppdrag är att lägga grunden för en säker, tillgänglig och kostnadseffektiv informationsförsörjning för KI:s verksamheter. Det gör vi genom att: 

  • Ha det övergripande och tekniska ansvaret för IT-säkerheten. 
  • Leverera moderna standardtjänster till samtliga verksamhetsområden. 
  • Vara drivande i digitaliseringen inom verksamhetsstödet. 
  • Säkerställa en effektiv förvaltning av gemensamma IT-system. 
  • Främja innovation och konkurrenskraft inom forskning och utbildning med hjälp av digitala tjänster i framkant. 
  • Ansvara för, samt utveckla, KI:s IT-strategi. 
  • Samverka med regionen och sjukhusen kring IT-infrastruktur för KI:s personal.

Organisation och enheter

IT-avdelningen består av ett ledningsstöd och fyra enheter. I ledningsgruppen ingår IT- och digitaliseringsdirektör, enhetschefer, controller, IT-arkitekt och IT-säkerhetsansvarig:

Infrastruktur
Service
Utveckling
ITA-stab

Ledningsgrupp

Profile image

Mattias Nordström

Avdelningschef

Fredrik Wallström

IT-Säkerhetsspecialist

Medarbetare och kontakt

IT- och digitaliseringsdirektör

Alla medlemmar i gruppen