Infrastruktur

Enheten består av grupperna Basinfra och Drift som ansvarar för teknisk leverans och drift av till exempel nätverk för datacenter, CORE-faciliteter samt campus.

Medarbetare och kontakt

Enhetschef

Alla medlemmar i gruppen