IT Service

Serviceenheten innefattar ITA:s primära kontaktytor mot verksamheten och här ingår grupperna Helpdesk, Campussupport, Applikationssupport, Tjänsteansvar samt Verksamhetsrelationer och IT-forskningsstöd.

Medarbetare och kontakt

Enhetschef

Alla medlemmar i gruppen