ITA-stab

IT-stabens uppdrag är att stödja IT-avdelningen med verksamhetsövergripande frågor, till exempel verksamhetsutveckling, projektledning och personaladministration. I enheten ingår också gruppen Portföljkontoret som ansvarar för arbetet med KI:s digitaliseringsportfölj.

Medarbetare och kontakt

Enhetschef

Alla medlemmar i gruppen