Ulf Lignelid

Verksamhetsutvecklare
E-postadress: ulf.lignelid@ki.se
Telefon: +46852485310
Besöksadress: Nobels väg 5, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS ITA Service Kundrelationer, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag jobbar inom serviceenheten på KI:s centrala IT-avdelning och gruppen
  Verksamhetsstöd. Vi jobbar med verksamhetsrelationer mot
  universitetsförvaltning och institutioner. Vår uppgift är att skapa och
  förvalta en god relation med verksamheten för att kunna erbjuda attraktiva,
  standardiserade och väldefinierade tjänster.
  Inom vår grupp ska vi även hålla verksamheten informerad om ITA:s planer,
  större förändringar, kommande större störningar och nya tjänster. Vi
  är aktivt ute och inhämtar verksamhetens behov och agerar kravställare
  inom ITA så att de uppfylls.
  Jag är ansvarig kontakt för Institutionsgrupp Solna (CMB, FyFa, MBB, MEB, MTC, IMM, Neuro) samt KIB, KM, MHK, UF, UL

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI