Om ARC

Aging Research Center bildades för över två decennier sedan, som ett samarbete mellan Stockholms universitet (SU) och Karolinska Institutet (KI). Vi bedriver interdisciplinär forskning av hög kvalitet inom åldrande och hälsa, jämlika livsvillkor, geriatrisk epidemiologi och åldrandets psykologi.

Det långsiktiga samarbetet mellan SU och KI har gjort det möjligt för forskare vid ARC att bedriva högkvalitativ tvärvetenskaplig forskning inom områden som åldrande och hälsa, jämlika levnadsvillkor, geriatrisk epidemiologi och åldrandets psykologi. Inom dessa områden bidrar vi också till undervisning och delat ansvar för grundutbildningskurser samt för kurser på avancerad nivå vid båda universiteten. 

Stödet från SU är betydelsefullt för all vår verksamhet och utgör en värdefull grund för att uppnå stabilitet och kontinuitet i vårt arbete även om ARC fysiskt och administrativt ligger vid KI. Det bidrar till vår tvärvetenskapliga forskning, underlättar samarbeten med forskare vid olika institutioner vid SU och gynnar användningen av kärnfaciliteter vid Stockholms universitets hjärnavbildningscentrum för att samla in data.

ARC är vida känt för sin forskning om äldre vuxnas hälsotillstånd, trender och ojämlikhet bland äldre, hjärnans åldrande och förebyggande av demens.

Charlotte Brandt
2023-03-29