ARC:s Organisation

Aging Research Centre (ARC) är en avdelning vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Stödet från Stockholms universitet är betydelsefullt för all vår verksamhet och utgör en värdefull grund för att uppnå stabilitet och kontinuitet i vårt arbete, även om lokalerna och administrationen ligger på Campus Solna.

ARC:s organisation består av en operativ ledningsgrupp, en strategisk ledningsgrupp, en administrationsgrupp, två juniora representanter och en extern styrgrupp.

Operativ ledningsgrupp

Den operativa ledningsgruppen sammanträder var tredje vecka och sköter det dagliga beslutsfattandet och informationsutbytet.

Profile image

Carin Lennartsson

Föreståndare och stf. avdelningschef
Profile image

Chengxuan Qiu

Biträdande avdelningschef, med särskilt ansvar för strategiska forskningsfrågor
Profile image

Cecilia Annerholm

Ekonomisamordnare
Profile image

Maria Wahlberg

Skyddsombud

Strategisk ledningsgrupp/Forskargruppledare

Den strategiska ledningsgruppen består av forskargruppsledarna vid ARC, som träffas var tredje vecka och delar ansvaret för större strategiska diskussioner och beslut.

Det finns för närvarande tio forskargrupper som tillhör tre vetenskapliga områden: Medicinsk epidemiologi, Psykologi och Socialgerontologi.

Profile image

Neda Agahi

Senior Forskare
+46852485810
Profile image

Serhiy Dekhtyar

Senior Forskare
Profile image

Erika Jonsson Laukka

Ordförande, lektor
Profile image

Carin Lennartsson

Universitetslektor
Profile image

Chengxuan Qiu

Universitetslektor
Profile image

Debora Rizzuto

Senior Forskare
Profile image

Davide Liborio Vetrano

Biträdande Lektor
Profile image

Weili Xu

Professor
+46852485826

Administrationsgrupp

Administrationen vid ARC stödjer ledning, personal och anknutna i det dagliga arbetet. Gruppen möts en ca en gång i månaden.

Profile image

Cecilia Annerholm

Ekonomisamordnare
Profile image

Andreas Eklund

HR-samordnare
Profile image

Ellinor Lind

HR-samordnare (föräldraledig)
+46852485838
Profile image

Maria Yohuang

Administratör

Kommunikation (extern konsult)

Profile image

Charlotte Brandt

Kommunikatör

Juniorrepresentanter

Profile image

Lu Dai

Postdoktorrepresentant
Profile image

Federico Triolo

Doktorandrepresentant

Extern styrgrupp

Den externa styrgruppen samlas ca tre gånger per år för att diskutera ARC:s vetenskapliga, ekonomiska och organisatoriska utveckling samt samverkan med det omgivande samhället.

  • Hugo Westerlund, Professor i epidemiologi på Stressforskningsinstitutet vid Psykologiska Institutionen, föreståndare för infrastrukturskonsortiet REWHARD vid SU (ny Ordförande)
  • Maria Ankarcrona, Prefekt vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), professor experimentell neurogeriatrik, Karolinska Institutet (KI-representant)
  • Martin Annetorp, Verksamhetschef, Region Stockholm
  • Bo Burström, Professor/överläkare, Institutionen för global folkhälsa (GPH), Karolinska Institutet
  • Maria Eriksdotter, Professor i geriatrik vid NVS (ny ledamot)
  • Susanne Rolfner Suvanto, Verskamhetsansvarig/delägare Omvårdnadsinstitutet
  • Maria Stanfors, Professor i ekonomisk historia, Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet
  • Petra Ulmanen, Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, SU (ny ledamot)
  • Ulrika Winblad, Professor vid Instutionen för folkhälkso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsförsäkring, Uppsala universitet (ny ledamot)

Adjungerad ledamot

  • Carin Lennartsson, föreståndare och stf. sektionschef för ARC, lektor

Kontakta och besök oss

Allmänna förfrågningar

E-post: info-arc@nvs.ki.se

Adresser

Postadress

Aging Research Center
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm

Besöksadress

Tomtebodavägen 18a, Widerströmska huset, plan 9 och 10
171 65 Solna

Karta (Widerströmska)

Charlotte Brandt
2024-05-27