ARC:s Organisation

Aging Research Centre (ARC) är en avdelning vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Stödet från Stockholms universitet är betydelsefullt för all vår verksamhet och utgör en värdefull grund för att uppnå stabilitet och kontinuitet i vårt arbete, även om lokalerna och administrationen ligger på Campus Solna. ARC sysselsätter för närvarande 23 seniora och 28 juniora forskare samt 18 administrativ och teknisk personal.

Organisationen består av en ledningsgrupp, de åtta forskargruppsledarna, en extern rådgivande styrgrupp, administrationsgruppen samt juniorrepresentanterna.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen behandlar aktuella frågor och genomför beslut som fattas av ARC:s interna styrgrupp.

Erika Jonsson Laukka

Avdelningschef
Psykologi Laukka
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Carin Lennartsson

Föreståndare och stf. avdelningschef
Socialgerontologi Lennartsson
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Chengxuan Qiu

Biträdande avdelningschef, med särskilt ansvar för strategiska forskningsfrågor
Medicin Qiu
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Cecilia Annerholm

Ekonomisamordnare
Administration
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Maria Wahlberg

Säkerhetsombud
Medicin Rizzuto
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Forskargruppledare

Forskargruppledarna vid ARC delar ansvaret för vetenskapliga, organisatoriska och ekonomiska frågor och sammanträder en gång per månad.

Det finns åtta forskargrupper som tillhör tre vetenskapliga områden: Medicinsk epidemiologi, Psykologi och Socialgerontologi.

Erika Jonsson Laukka

Ordförande, lektor
Psykologi Laukka
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Neda Agahi

Senior forskare
08-524 858 10
Socialgerontologi Agahi
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Lars Bäckman

Professor
Psykologi Laukka
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Amaia Calderon Larrañaga

Senior forskare
Medicin Calderón-Larrañaga
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Psykologi Kalpouzos
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Socialgerontologi Lennartsson
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Chengxuan Qiu

Lektor
Medicin Qiu
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Debora Rizzuto

Senior forskare
Medicin Rizzuto
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Weili Xu

Lektor
08-524 858 26
Medicin Xu
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Extern styrgrupp

ARC har även en rådgivande extern styrgrupp. Gruppen samlas flera gånger per år för att diskutera ARC:s vetenskapliga, ekonomiska och organisatoriska utveckling samt samverkan med det omgivande samhället.

  • Mårten Palme, Professor i nationalekonomi, Stockholms universitet (Ordförande)
  • Martin Annetorp, Närsjukvårdschef, Stockholms läns sjukvårdsområde - SLSO
  • Bo Burström, Professor/överläkare, Institutionen för global folkhälsa (GPH), Karolinska Institutet
  • Maria Ankarcrona, Prefekt vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), professor experimentell neurogeriatrik, Karolinska Institutet (KI-representant)
  • Johanna Hållén, Förbundssekreterare på PRO - Pensionärernas risksorganisation
  • Maria Masucci, Professor i virologi, institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet
  • Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnadsinstitutet
  • Ola Sjöberg, Professor i sociologi vid institutet för social forskning, Stockholms universitet
  • Maria Stanfors, Professor i ekonomisk historia, Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet

Adjungerad ledamot

  • Carin Lennartsson, föreståndare och stf. sektionschef för ARC, lektor

Administrationsgrupp

Administrationen vid ARC stödjer ledning, personal och anknutna i det dagliga arbetet.

Cecilia Annerholm

Ekonomisamordnare
Administration
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Ellinor Lind

Administratör
Administration
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Maria Yohuang

Administratör
Administration
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kommunikation (extern konsult)

Charlotte Brandt

Kommunikatör
Kommunikatörspoolen
UF Universitetsförvaltningen

Juniorrepresentanter

Lu Dai

Postdoktorrepresentant
Medicin Calderón-Larrañaga
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Federico Triolo

Doktorandrepresentant
Medicin Qiu
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kontakt

Allmänna förfrågningar

E-post: info-arc@nvs.ki.se

Adress

Postadress

Aging Research Center
Tomtebodavägen 18 A
171 77 Stockholm

Besök

Tomtebodavägen 18a, Widerströmska huset, plan 9 och 10

Karta (Widerströmska)

Charlotte Brandt
2023-04-13