ARC publikationer

ARC ger ut en aktivitetsrapport, vartannat eller vart tredje år, där information om vår forskning och våra aktiviteter finns samlad. Dessutom publicerar våra forskare regelbundet sin forskning i framstående vetenskapliga tidskrifter. På denna sida hittar du en lista över våra publikationer de senaste åren.

Omslaget för aktivitetsrapporten som gavs ut i mars 2022.
Omslag för ARC:s Activity Report 2020-2022. Foto: Emy Svedberg, Sandra Humer

Verksamhetsrapporter

ARC:s verksamhetsrapporter beskriver vår organisation, forskningsinfrastruktur, viktiga forskningsresultat i korthet, samt samarbetspartners runt om i världen, pågående projekt, utbildning, utåtriktad verksamhet, publikationer med mera.

Böcker i olika färger i bokhylla.
Böcker i bokhylla. Foto: Pixabay_gef24fc607

Publikationer

ARC:s forskning publicerad i vetenskapliga tidskrifter under de senaste åren.

Doktorsavhandlingar stapplade på varandra.
Doktorsavhandlingar vid ARC under 2020-2022. Foto: Lotte Brandt

Doktorsavhandlingar

Du hittar samtliga doktorsavhandlingar under KI Open Archive.

Doktorsavhandlingar

CL
Innehållsgranskare:
Charlotte Brandt
2023-07-21