Forskning på KIND

KIND har forsknings- och utvecklingsprojekt om adhd, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Från diagnos till funktion - En helhetssyn på autism och adhd