Forskning på KIND

KIND har forsknings- och utvecklingsprojekt om adhd, autismspektrumtillstånd (AST) och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Elin West
2023-03-02