Personal på KIND

Om KIND

KIND står för Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet och är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. Vi uttalar KIND på engelska [kaɪnd]. Här kan du läsa mer om våra målsättningar, vilka som jobbar hos oss och hur du hittar hit.

Elin West
2023-03-31