Information om NPF och insatser

Här berättar vi om NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du får också lära känna några av KIND:s forsknings- och utvecklingsprojekt. Det handlar om psykisk ohälsa och problematisk skolfrånvaro kopplat till NPF. Vi berättar också om insatserna social färdighetsträning i grupp (KONTAKT) och om stöd i övergången till vuxenlivet (TRANSITION).

Vad är NPF?

NPF och problematisk skolfrånvaro

NPF och psykisk ohälsa

KONTAKT (social färdighetsträning i grupp)

Transition (övergång till vuxenlivet)