Steve Berggren

Steve Berggren

Anknuten till Forskning
E-postadress: steve.berggren@ki.se
Besöksadress: Gävlegatan 22B, plan 8, 11330 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropsykiatri Bölte, 171 77 Stockholm

Om mig

 • På Center of Neurodevelopmental Disorders at KI (KIND) jobbar Steve
  Berggren som biträdande föreståndare och enhetschef för KINDs kliniska
  enhet BUP KIND som är en del av barn och ungdomspsykiatriskt forskningcenter
  och organisatoriskt ligger under BUPs specialenheter.
  Steve Berggren är legitimerad psykolog och specialist i neruropsykologi.
  Doktorerade 2017, med avhandlingen /" Emotion recognition and expression in
  Autism Spectrum Disorder significance, complexity and training"/ .

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2017

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI