Människor som lyssnar på föreläsare

Utbildning på KIND

På KIND vill vi skapa ett mer inkluderande samhälle genom att sprida kunskap och medvetenhet om NPF. Vi utbildar yrkesverksamma inom till exempel vård och skola genom att ordna kurser. Vi delar med oss av forskning till resten av samhället genom bland annat seminarier och föreläsningar.

Foto: N/A
SB
Innehållsgranskare:
2024-03-04