John Hasslinger

John Hasslinger

Postdoktorala Studier | Anknuten till Forskning
E-postadress: john.hasslinger@ki.se
Besöksadress: Barn- o ungdomspsykiatriskt forkningscentrum,Gävlegatan 22B, plan 8, 11330 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Högström, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2024-2025
  • Postdoktorala Studier, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2022

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI