Therese Lindström

Therese Lindström

Assistent Klinisk
Besöksadress: Gävlegatan 22 B plan 8, 11330 STOCKHOLM
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropsykiatri Hirvikoski, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Arbetar som doktorand vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) och som samordnare vid FoUU-enheten vid Habilitering och Hälsa, Region Stockholm. Är legitimerad psykolog.

    Tillhör Tatja Hirvikoskis forskargrupp. Är engagerad i ett forskningsprojekt som vill bidra till att:
    - öka förståelsen för hur föräldrars adhd-symtom och relaterade behov kan påverka i föräldraskap och familjevardag,
    - öka kunskapen om föräldraskapsstödjande insatser i familjer där barn och/eller förälder har adhd-symtom, där vi bland annat utvärderar ett nytt föräldrastödsprogram för föräldrar med adhd-diagnos (Improving Parenting Skills Adult ADHD, IPSA).

    Läs gärna mer här: https://ki.se/kind/foraldrar-med-egen-adhd och https://www.ipsaadhd.se

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI