Tiina Holmberg Bergman

Tiina Holmberg Bergman

Doktorand
Besöksadress: Gävlegatan 22 B plan 8, 11330 STOCKHOLM
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropsykiatri Hirvikoski, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Tiina Holmberg Bergman är doktorand vid Center for Neurodevelopmental
  Disorders (KIND) på Karolinska Institutet och specialistpsykolog &

 • handledare vid Habilitering och Hälsa.
  Tiina Holmberg Bergman arbetar som doktorand på Center for
  Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet, KIND, Stockholm och
  vid FoU-enheten inom Habilitering &
 • Hälpmedel. Dessutom arbetar hon som
  handledare vid Habiliteringens Resurscenter vid Habilitering och Hälsa.
  Tiina är specialistpsykolog inom funktionshindrets psykologi och har arbetat
  med personer med funktionsvariationer sedan 1995 i Finland, Kanada och
  Sverige. Hon är medförfattare till Navigator ACT gruppledarmanualen och
  tillhörande arbetsbok för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.
  Tiina är medlem i Association for Contextual Psychology (ACBS), Autism
  Europé, och Applied Behavior Analysis International &
 • Sverige (ABAI,
  SWABA).
  Tiina Holmberg Bergman har fått Statens informationsutgivningspris för
  guideboken ”Barn och familjevåld” och tillhörande sagoboken för barn
  (Helsinki, 2001).
  Tiina Holmberg Bergman är specialistpsykolog i funktionshindrets psykologi
  och legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Tiina
  har även ytterligare Mastersexamen i utvecklingspsykologi och är
  certifierad beteendeanalytiker (BCBA).

Forskningsbeskrivning

 • Tiina hör till Tatja Hirvikoskis forskargrupp. Hennes forskning handlar om
  psykologisk flexibilitet i föräldraskap - mätning och behandling.
  Framförallt utvärderar hon en transdiagnostisk, manualbaserad
  gruppbehandlingen Navigator ACT (Acceptance and Commitment Therapy) för
  föräldrar med stress och psykisk ohälsa kopplat till ett barn med
  funktionsnedsättning, och gör psykometriska prövningen av en
  självskattningsskala som mäter acceptans och aktivt agerande i
  föräldraskap (PAAQ).
  *Publicationer*
  Holmberg Bergman, T., Renhorn, E., Berg, B., Lappalainen, P., Ghaderi, A., &

 • Hirvikoski, T. (2022). *Acceptance and Commitment Therapy Group Intervention
  for Parents of Children with Disabilities (Navigator ACT): An Open
  Feasibility Trial*. /Journal of Autism and Developmental Disorders/, 1-16.
  Prevedini, A., Hirvikoski, T., Holmberg Bergman, T., Berg, B., Miselli, G.,
  Pergolizzi, F., &
 • Moderato, P. (2020). *ACT-based interventions for reducing
  psychological distress in parents and caregivers of children with autism
  spectrum disorders: Recommendations for higher education programs*. /European
  Journal of Behavior Analysis/, 1-25.

Undervisning

 • Tiina har utbildat som en del av sitt arbete sedan 1998. För tillfället,
  utbildar hon regelbundet på personalutbildning (PU) vid Habilitering och
  Hälsa, Stockholm, bland annat som senior gruppledarutbildare vid Navigator
  ACT gruppledarutbildingen. Tiina har undervisat mastersstudenter i psykologi
  och tillämpad beteendeanalys vid Stockholms Universitet sedan 2013 samt
  specialistpsykologer/psykologer vid olika specialistkurser och
  uppdragsutbildningar.

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI