Elisabeth Nilsson Jobs

Elisabeth Nilsson Jobs

Forskningsspecialist
Besöksadress: Gävlegatan 22B, plan 8, 11330 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropsykiatri Bölte, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som forskningsspecialist och utbildningsansvarig på Center of
  Neurodevelopmental Disorders at KI (KIND) vid institutionen för kvinnors och
  barns hälsa.
  Jag är legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi och fil dr. Jag
  är specialiserad inom utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar (UNF
  även kallade NPF) som autism, adhd, språkstörning, inlärningsstörningar,
  intellektuell funktionsnedsättning och motoriska störningar. Jag har
  mångårig erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar med UNF, både
  kliniskt och inom forskning. Jag har även lång erfarenhet av undervisning,
  kurs- och materialutveckling.
  Jag är ansvarig för KIND utbildning. Våra kurser omfattar både utredning
  och behandling vid UNF, på grund- och specialistnivå. Utöver undervisning
  inom KINDs kurser, undervisar jag inom läkarprogrammet, KI och för
  specialistpsykologer inom Centrum för psykiatriforskning och har därtill en
  del andra föreläsnings- och handledningsuppdrag.
  Jag leder även KINDs interna arbetsgrupp KIND diagnostik för frågor om
  diagnostik och bedömningsunderlag vid UNF.
  *Akademiska
  meriter
  *
  * Filosofier doktor, Uppsala universitet 2018-12-14
  Avhandling/: /Recognizing Disability and Ability in Young Autistic
  Children Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social
  Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  * Filosofie magisterexamen 2000-12-14 /(pedagogik 40 p, engelska 40 p,
  Stockholms universitet, psykologi 200 p, Uppsala universitet/)
  * Psykologexamen, 200 p, Uppsala Universitet 2000-12-14
  * Påbyggnadskurs i Hörselvård, 20 poäng, Hälsohögskolan, Stockholm
  1993
  * Hörselvårdsassistentexamen. 80 p, Högskoleutbildning Örebro 1986
  *Certifikat och legitimationer*
  * Certifikat, Internationell oberoende ADOS tränare 2016-11-21
  * Behörighet specialist i klinisk psykologi 2013-02-21
  * Legitimation audionom 2006-04-06
  * Legitimation psykolog 2002-06-20

Forskningsbeskrivning

 • Mitt avhandlingsarbete omfattade visuell perception hos små barn med och
  utan autism. Jag är idag en del av Janina Neufelds forskargrupp där jag
  undersöker visuell perception hos vuxna autistiska personer. I projektet är
  jag även sakkunnig inom psykologisk test och bedömningsmetoder.
  Ett pågående arbete är även att beskriva autism ur ett
  utvecklingsperspektiv.
  *Publikationer*
  Vetenskapliga publikationer:
  * Konke, L. A., Forslund, T., Nilsson-Jobs, E., Nyström, P., Falck-Ytter,
  T., &
 • Brocki, K. (2022). How DoesTemperament in Toddlers at Elevated
  Likelihood for Autism Relate to Symptoms of Autism and ADHD at Three Years
  of Age?. /Journal of autism and developmental disorders/, /52/(3),
  995–1006. https://doi.org/10.1007/s10803-021-05001-z [1]
  * Nilsson ADDIN Mendeley Bibliography CSL_BIBLIOGRAPHY Jobs, E. N., Bölte,
  S., &
 • Ytter, T. F. (2019). Preschool Staff Spot Social Communication
  Difficulties , But Not Restricted and Repetitive Behaviors in Young
  Autistic Children. /Journal of Autism and Developmental
  Disorders/, /0/(0), 0. https://doi.org/10.1007/s10803-018-03867-0 [2]
  * Nilsson Jobs, E., Bölte, S., &
 • Falck-Ytter, T. (2018). Spotting Signs of
  Autism in 3-Year-Olds: Comparing Information from Parents and Preschool
  Staff. /Journal of Autism and Developmental
  Disorders/. https://doi.org/10.1007/s10803-018-3821-5 [3]
  * Nyström, P., Gliga, T., Nilsson Jobs, E., Gredebäck, G., Charman, T. et
  al.(2018). Enhanced pupillary light reflex in infancy is associated with
  autism diagnosis in toddlerhood. /Nature Communications, 9/ [4]
  * Nilsson Jobs, E., Falck-Ytter, T., &
 • Bölte, S. (2018). Local and Global
  Visual Processing in 3-Year-Olds With and Without Autism. /Journal of
  Autism and Developmental Disorders/, /48/(6),
  2249–2257. https://doi.org/10.1007/s10803-018-3470-8 [5]
  * Söderlund, G. B. W., &
 • Jobs, E. N. (2016). Differences in Speech
  Recognition Between Children with Attention Deficits and Typically
  Developed Children Disappear when Exposed to 65 dB of Auditory
  Noise. /Frontiers in Psychology, 7/. doi:10.3389/fpsyg.2016.00034
  Populärvetenskapliga artiklar:
  Specialpedagogen nr 1 2019
  * /”Vi vet för lite om små barns speciella förmågor”
  /
  Förskoleforum 2019
  * /"Särskild begåvning-vad är det/?"
  * /"Fakta om autismspektrumtillstånd"/
  * /"Sociala svårigheter vid autismspektrumtillstånd "/
  * /"Pedagogens kunskap viktig för att upptäcka AST" /
  * *
  [1] https://doi.org/10.1007/s10803-021-05001-z
  [2] https://doi.org/10.1007/s10803-018-03867-0
  [3] https://doi.org/10.1007/s10803-018-3821-5
  [4] http://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-03985-4
  [5] https://doi.org/10.1007/s10803-018-3470-8

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI