ASC-Inclusion

Datorbaserad social interaktion för barn med autismspektrumtillstånd

ASC-Inclusion (Integrated Internet-Based Environment for Social Inclusion of Children with Autism Spectrum Conditions) är en del av 7:e ramprogrammet, European Comission Research & Innovation.

Projektet grundas på att de svårigheter med kommunikation och interaktion som personer med autismspektrumtillstånd har, kan överbryggas i en datorbaserad miljö som kan göras förutsägbar och regelbaserad.

Projektets syfte är att skapa och utvärdera effekten av en internet-baserad plattform speciellt utvecklad för barn med autismspektrumtillstånd. Plattformen är tänkt att kombinera flera av de nyaste teknologiska landvinningarna i en virtuell värld som klarar att läsa av användarnas gester, ansiktsuttryck och tal med hjälp av mikrofoner och webkameror. Användaren ska exempelvis kunna spela spel, kommunicera med andra, göra animeringar, spela in videofilm mm helt utifrån sina egna förutsättningar. Vårdare ska också kunna erbjudas en egen datormiljö där barnets framsteg kan följas och där ny kunskap och information inom området kan spridas.

PI för projektet är Bjoern Schuler (Teknisk Universitet München). Sex andra europeiska partners ingår, med KIND som enda svenska representant. KIND kommer inom projektet att ge klinisk och vetenskaplig handledning till ingenjörer, hjälpa med anpassning av programvaran till svensk kultur och språk samt genomföra kliniska prövningar på nya innovativa webblösningar för personer med autismspektrumstörningar.

Läs mer om projektet på ASC Inclusions projekthemsida

Kontakt:

 

 

Steve Berggren

Leg psykolog, doktorand, biträdande föreståndare KIND, enhetschef BUP-KIND
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa