EU-AIMS – identifikation av markörer för autism

Projektet "European Autism Interventions - A Multicentre Study for Developing New Medications" (EU-AIMS) var ett europeiskt samarbete mellan flera universitet och läkemedelsindustrin. Studien syftar till att identifiera kognitiva och biologiska markörer för autism vilka kan bidra till en tidigare och mer exakt diagnostisk bedömning, till att bättre kunna predicera prognos och att underlätta utvecklingen av läkemedelsbehandlingar vid autism.

logotyp

KIND bidrog till EU-AIMS genom en koppling till tvillingstudien RATSS som handlar om orsaker till autism och adhd. Vissa personer som redan deltagit i RATSS bjuds in till att delta i EU-AIMS.

För att hitta markörer för autism så används inom EU-AIMS flera olika test och tekniker, så som hjärnavbildning med magnetkamera där man kan bedöma strukturer och processer i hjärnan; mätning av ögonrörelser för att undersöka var deltagarna fokuserar sin blick; analys av blod och saliv för genetiska analyser; psykologiska test och frågeformulär för att bedöma begåvning, förmåga till socialt samspel, att förstå andras perspektiv och se detaljer.

Datainsamlingen pågick mellan 2014 och 2016.

I den stora EU-AIMS-populationen, med över 700 deltagare, visar resultat att grad av autistiska symtom varierar beroende på ålder och kön. Symtom var mer omfattande hos barn jämfört med vuxna och hos män jämfört med kvinnor. I självskattningar är resultatet det motsatta med mer självskattade autistiska symtom hos vuxna kvinnor. Det var vanligt med samsjuklighet, dvs annan psykisk ohälsa, där t ex män med autism hade mer av ADHD än kvinnor med autism och kvinnor hade mer av depression. Flera artiklar har publicerats utifrån data från hjärnavbildning.

För mer information om EU-AIMS, kontakta gärna:  

info@kind.ki.se

eller

Profile image

Johan Isaksson

Anknuten Till Forskning;Anknuten till Forskning
JI
Innehållsgranskare:
Una Prosell
2024-03-04