Anna Borg

Anna Borg

Anknuten till Forskning
E-postadress: anna.borg@ki.se
Besöksadress: Gävlegatan 22B, plan 8, 11330 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropsykiatri Bölte, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Mitt namn är Anna Borg och jag arbetar idag som Skolsamordnare på KIND- Center of Neurodevelopmental Disorders, Karolinska Institutet Stockholm. I dagsläget arbetar jag med ett flertal skolrelaterade projekt, varav ett med fokus på social färdighetsträning i grupp för elever med sociala svårigheter och/eller med neuropsykiatriska diagnoser, SKOLKONTAKT. Tidigare har jag som arbetat som rektor för ett nytt rektorsområde i Salems kommun där målgruppen av elever alla var i behov av olika särskilda stödinsatser. Innan rektorsuppdraget arbetade jag som chef med ansvar att leda en kommunövergripande mobil enhet vars syfte var att skapa stödjande strukturer för hur kommunens grundskolor skulle stödja elever med lång problematisk skolfrånvaro att åter etablera en fungerande skolgång. Dessförinnan arbetade jag 10 år som mentor och ämneslärare på högstadiet.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI