Skip to main content

Professorer och forskargruppsledare vid IMM

Professorer

Maria Albin, enheten för arbetsmedicin, enhetschef

Anders Ahlbom, enheten för epidemiologi

Harri Alenius, enheten för systemtoxikologi, enhetschef

Lars Alfredsson, enheten för arbetsmedicin

Tom Bellander, enheten för miljömedicinsk epidemiologi

Matteo Bottai, enheten för biostatistik, enhetschef

Karin Broberg, enheten för metaller och hälsa, enhetschef

Sven-Erik Dahlén, enheten för exp astma- och allergiforskning, enhetschef

Bengt Fadeel, enheten för molekylär toxikologi, enhetschef

Ulf de Faire, enheten för kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi

Fang Fang, enheten för integrativ epidemiologi, enhetschef

Maria Feychting, enheten för epidemiologi, enhetschef

Roland Grafström

Per Gustavsson, enheten för arbetsmedicin

Annika Hanberg, enheten för biokemisk toxikologi, enhetschef

Johan Högberg, enheten för biokemisk toxikologi

Johan Frostegård, enheten för immunologi och kronisk sjukdom, enhetschef

Irene Jensen, enheten för intervention- och implementeringsforskning

Gunnar Johanson, enheten för integrativ toxikologi

Bertrand Joseph, enheten för toxikologi, enhetschef

Anders Lindén, enheten för lung- och luftvägsforskning, enhetschef

Lena Palmberg, enheten för integrativ toxikologi, enhetschef

Göran Pershagen, enheten för miljömedicinsk epidemiologi

Ulla Stenius, enheten för biokemisk toxikologi, prefekt/enhetschef

Marie Vahter, enheten för metaller och hälsa

Göran Walldius, enheten för epidemiologi

Alicia Wolk, enheten för kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi

Agneta Åkesson, enheten för kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi, enhetschef

 

Gästprofessorer

Mikael Forsman, enheten för arbetsmedicin

Miguel Hernan, enheten för epidemiologi

 

Forskargruppsledare

Mikael Adner, enheten för exp astma- och allergiforskning, enhetschef

Anna Bergström, enheten för miljömedicinsk epidemiologi, enhetschef

Sofia Carlsson, enheten för epidemiologi

Kristian Dreij, enheten för biokemisk toxikologi

Nanna Fyhrquistenheten för systemtoxikologi

Anneli Julander, enheten för integrativ toxikologi

Hanna Karlsson, enheten för biokemisk toxikologi

Maria Kippler, enheten för metaller och hälsa

Lydia Kwak, enheten för interventions- och implementeringsforskning, enhetschef

Karin Leander, enheten för kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi

Karin Modig, enheten för epidemiologi

Mattias Öberg, enheten för integrativ toxikologi