Enheten för utbildning – Johanna Zilliacus

Enheten för utbildning ansvarar för ledning, koordinering och administration av IMM:s utbildningar. IMM utbildar studenter, doktorander och yrkesverksamma inom toxikologi, arbete och hälsa, epidemiologi, registerbaserad forskning, global och jämlik vård och hälsa, biostatistik, samt hälsopromotion.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen