Skip to main content

Forskning vid IMM

Vid IMM bedrivs forskning inom epidemiologi, toxikologi, fysiologi, miljömedicin och riskbedömning. Forskningen presenteras under elva olika teman.

Forskningsteman

AP
Anna Persson
2019-10-11